Enerji Akışı ve Madde Döngüsü Testi Çöz I

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Aşağıdakilerden hangisi, aerosolierin olmaması durumunda gerçekleşirdi?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Karbon miktarı en fazla aşağıdaki yerlerden hangisinde bulunur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Canlılardaki enerji akışı aşağıdakilerden hangisi yoluyla olur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Yeryüzünün doğal zenginliklerinin tekrar tekrar kullanılabilmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5İnorganik maddelerin organik maddelere dönüştürülmesi aşağıdaki canlılardan hangisi tarafından sağlanır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Enerji üretiminde, aşağıdaki kaynaklardan hangisinin kullanılması atmosferdeki karbondioksit miktarını artırır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Atmosfere oksijen sağlanmasında;
I. fotosentez,
II. suyun fotolizi,
III. nitrifikasyon
olaylarından hangileri etkilidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Ekosistemlerdeki enerji piramidine göre en fazla enerjiyi aşağıdaki canlı türlerinden hangisi kullanır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9I. Koyun
II. Kaplan
III. Tavşan
IV. Yılan
Yukarıda verilen hayvanlardan hangileri birincil tüketiciler içinde yer alır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Besin zincirinin ilk halkasını aşağıdaki canlılardan hangisi oluşturur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Bir ekosistemde bulunan;
I. üreticiler,
II. ayrıştırıcılar,
III. tüketiciler
gibi unsurlardan hangileri canlı öğeleri oluşturur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Aşağıdakilerin hangisinde karbondioksit kullanılmaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Tüketilen karbondioksitin tekrar doğaya dönmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Aşağıda, enerji akışına ait aşamalar karışık olarak verilmiştir.
I. Güneş enerjisi,
II. Otçul tüketiciler
III. Etçil tüketiciler
IV. Üreticiler
Bu aşamaların doğru olarak sıralanışı, aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Aşağıdaki gazlardan hangisinin bitkiler tarafından kullanılması nitrit ve nitratlara dönüşmesine bağlıdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 16Azot ve azot döngüsü ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 17I. Yıldırım
II. Rüzgâr
III. Yağış
IV. Sis
Yukarıdaki hava olaylarından hangileri, atmosferdeki azotun bitkiler tarafından kullanılmasına olanak sağlar?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 18Aşağıdaki kavram haritasında, besin zincirinin aşamaları gösterilmiştir.
test sorusu
Kavram haritasında X ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: