Yerleşmelerin Gelişimi Testi Çöz I

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Beşerî coğrafya içerisinde, aşağıdaki bilim dallarından hangisi yer almaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Beşerî coğrafyanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Norveç'te balıkçılık yaparak geçimini sağlayan nüfusun çok olması, aşağıdakilerden hangisiyle daha fazla ilgilidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Bir şehrin gelişmesi ile aşağıdakilerden hangisi arasında daha fazla ilişki vardır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Aşağıdakilerden hangisi, Dünya’nın fazla nüfuslanmış bölgelerinden biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Beşerî coğrafya ile aşağıdakilerden hangisi arasında bir ilişki bulunmaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Tarihte bilinen ilk yerleşim yeri ve bulunduğu ülke, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Dünya’nın en kuzeyinde yer alan 73° kuzey enlemindeki Dikson şehri, aşağıdaki ülkelerin hangisinde yer alır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Herhangi bir yerin yerleşim merkezi hâline gelmesi, gelişmesi ve büyük bir kent olmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10İnsanların ilk yerleşik hayata geçişinde, aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi etkili olmuştur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11


Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki haritada, taranarak numaralandırılan alanların hangisinde yerleşik hayat bulunmaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Mağaralara ve ağaç kovuklarına yerleşen ilk insanların yaptıkları faaliyetler, sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13


Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki haritada, taranarak numaralandırılan alanların hangisinde yerleşme sınırının yükseltisi daha düşüktür?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Ekvatoral bölgede, insanlar yerleşim alanı olarak genelde 1000 metreden daha yüksek yerleri tercih ederler.
Bunun nedeni olarak, yüksek kesimlerin hangi özelliği gösterilebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15İnsanların ilk yerleşim alanlarının ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: