Uluslararası Ulaşım Hatları Testi Çöz

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Atlas Okyanusu, aşağıdakilerden hangisiyle Akdeniz'e bağlanır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Aşağıda verilen ülkelerden hangileri arasında deniz yolu ulaşım araçlarıyla seyahat edilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3I. Buz dağları
II. Sis
III. Okyanus akıntıları
IV. Tropikal fırtınalar
Yukarıda verilenlerin hangileri deniz yolu ulaşımında doğrudan etki yaparak aksamalara ve kazalara yol açmaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4


(I) Fransa’nın. (II) Akdeniz kıyılarındaki büyük bir liman kenti olan (III) Marsilya’dan yola çıkan yük gemilerinin (IV) Mısır’ın İskenderiye limanına en kısa yoldan gidebilmesi için (V) Cebelitarık Boâazı’ndan geçmesi gerekir. Yukarıdaki açıklamada numaralandırılan bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Korint Kanalı aşağıda verilen ülkelerin hangisinde yer alır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Irak’ın Basra Körfezi’ndeki limanlarından yola çıkan petrol yüklü bir gemi, en kısa deniz yolunu izleyerek Japonya’nın Tokyo limanına ulaşmak için aşağıda verilen yerlerin hangilerinden geçmelidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7İstanbul Boğazı’nda kaza riskinin fazla olmasında,
I. keskin dönüşleri olan dar bir su yolu olması,
II. derinliğinin az olması,
III. ters akıntıların gemilerin manevra kabiliyetini olumsuz etkilemesi
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Demir yolu ulaşımıyla ilgili olarak,
I. Deniz yolu araçlarına göre daha çok yük taşınabilir.
II. Yük taşıma maliyeti deniz yoluna göre daha fazla, kara yoluna göre ise daha azdır.
III. Demir yolu ağının en seyrek olduğu kıta Afrika'dır.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Doğal koşulları göz önüne alınırsa, aşağıdaki ülkelerin hangisinde, kara ve demir yolu güzergâhlarında tünel ve geçitlere daha fazla ihtiyaç duyulduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Avrupa'nın önemli havalimanları kıtanın merkezi ve batı kesiminde toplanmıştır. Ayrıca bu havalimanları Amerika, Uzak Doğu ve Orta Doğu’ya giden uçakların uğrak yeridir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu havalimanlarından biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Aşağıdaki ülkelerden hangisi sahip olduğu kara yolu uzunluğu nedeniyle diğer ülkelerden daha geridir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Aşağıdakilerden hangisi demir yolu ulaşımının, kara yolu ulaşımından üstün olduğu yanlarından biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Dünya'da demir yolu ağının en yoğun olduğu yerler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Basra Körfezi’nden yola çıkan petrol yüklü bir gemi Yunanistan’ın Pire Limam’na en kısa rotayı izleyerek giderken, Süveyş Kanalı’ndan önce aşağıda verilen su yollarının hangilerinden geçmesi gerekir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Yüzölçümü küçük olan ülkelerde havayolu taşımacılığı iç hatlarda ya hiç kullanılmaz ya da az kullanılır. Havayolu taşımacılığı bu ülkelerde daha çok uluslararası taşımacılıkta kullanılır.
Yukarıda verilen bilgi göz önüne alınırsa, aşağıdaki ülkelerin hangisinde havayolu ulaşımı iç hatlar yolcu taşımacılığında kullanılmaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: