Tarım Ekonomi ilişkisi Testi Çöz

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Avrupa Kıtası'nın en yoğun nüfuslu ülkesi Hollanda'dır.
Buna göre Hollanda nüfusu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2I. Lale soğanları - Çiçek
II. Pamuk - Buğday
III. Peynir - Tereyağ
IV. Sera ürünleri
Yukarıdakilerden hangileri modern bir tarım ülkesi olan Hollanda'nın dış satış ürünleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Hollanda ve Hindistan'daki tarımsal faaliyetler karşılaştırıldığında aşağıda verilen bilgilerden hangisi söylenemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Hollanda'nın iklim ve yer şekilleri dikkate alındığında;
I. akarsu,
II. güneş,
III. gelgit,
IV. dalga
enerji kaynaklarından hangilerinden yaralanabileceği söylenemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Hollanda'da elde edilen süt veriminin yıl içinde fazla değişiklik göstermemesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Aşağıdakilerden hangisi Hollanda ekonomisinde tarım ve hayvancılığın payının fazla olduğunu kanıtlar?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7– Ilıman okyanus iklimi yaşanır.
– Sera ürünleri üretiminde dünya birincisidir.
– Denizden toprak kazanma yoluna gitmişlerdir.
Yukarıda özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Hollanda yer altı kaynakları bakımından fakir bir ülkedir.
Buna göre aşağıdaki yer altı kaynaklarından hangisi bu genellemeye uymaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9I. Topraklarının % 40'ı deniz seviyesinin altındadır.
II. Toprakların % 25'i polder adı verilen denizden kazanılmış arazilerden oluşur.
III. Ülkenin ovaları kuzeyde, dağları doğuda toplanmıştır.
IV. Bitki örtüsü oldukça gür ormanlardır.
Hollanda ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Hint Yarımadası'nın büyük bir bölümünde kış aylarının kurak geçmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Hollanda'da büyükbaş hayvanlardan alınan et ve süt veriminin fazla olmasında;
I. kaliteli yem üretimi ve tüketiminin fazla olması,
II. besi ve ahır hayvancılığının gelişmiş olması,
III. hayvan sayısının fazla olması,
IV. tarımda çalışanların sayısının fazla olması
faktörlerinden hangilerinin etkili olduğu söylenemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Hollanda'da yetiştiriciliği yapılan;
I. çiçek,
II. tahıllar,
III. meyveler
tarım ürünlerinden hangilerinin ülke ekonomisine katkısı daha azdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Hindistan dünyada büyükbaş hayvan sayısı bakımından birinci küçükbaş hayvan sayısı bakımından da Çin'den sonra ikinci sırada yer alır. Ancak et ve süt üretimi düşüktür.
Bu durumun temel nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Hindistan'daki tarımsal üretimle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Hindistan ve Hollanda ülkeleri karşılaştırılırsa;
I. Tarım ve hayvancılık alanında verimlilik fazladır.
II. Yaşlı nüfus oranı fazladır.
III. Yer altı zenginlikleri fazladır.
IV. Yer şekilleri ve iklim çeşitliliği azdır.
yargılarından hangileri Hindistan için söylenemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 16I. Ticari tarım
II. Geçim türü tarım
III. Ekstansif tarım
IV. Entansif tarım
Hindistan'da yukarıdaki tarım yöntemlerinden hangileri daha yaygın bir şekilde yapılır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 17Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin Hindistan'da yetişme ortamı bulunmaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 18I. Modern sanayinin ve ekonominin tamamen gelişmiş olduğu yerlerdeki çiftçiler yapar.
II. Tarım alanı ve tarımla uğraşan azdır.
III. Tarımsal faaliyet aile ihtiyacını karşılamaya yöneliktir.
IV. Hindistan gibi ülkelerde yaygındır.
Ticari tarımla ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: