Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları Testi Çöz

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Aşağıdakilerden hangisi 4. yüzyılın sonlarında gerçekleşen Kavimler Göçü için söylenemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Aşağıdakilerden hangisi göç veren bir kır yerleşmesinde görülen mekânsal değişiklikler arasında sayılabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Aşağıdakilerden hangisi kırsal kesimlerden kentlere olan göçün nedenleri arasında gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Aşağıdakilerden hangisi diğer dördünün nedenidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Aşağıdakilerden hangisi göçlere yol açan doğal nedenlerden biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Almanya’nın 1960’lı yıllarda Türkiye’den önemli ölçüde göç almasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Ekonomik açıdan güçlü ve planlı bir kentte diğer yerlerden alınan göçlere bağlı olarak aşağıdaki durumlardan hangisinin ortaya çıkması beklenmez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Çevresinden yoğun bir şekilde göç alan bir kentte, göç alma durumuna bağlı olarak aşağıdakilerden hangisinin meydana gelmesi beklenmez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Bir ülkedeki bölgeler arasında gelişmişlik düzeyi açısından büyük farklılık olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Bir ülkede kırdan kente olan göçler sonucunda,
I. kentlerdeki nüfus artış hızı
II. ülkenin nüfus yoğunluğu
III. ülkenin nüfus sayısı
IV. kentlerdeki çalışma çağındaki nüfus
niceliklerinden hangilerinde değişme meydana gelir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Aşağıdakilerden hangisi en çok beyin göçü veren ülkelerden biridir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Orta Asya’nın en önemli çevresel problemi hâline gelen, pek çok ekonomik soruna da neden olan ve bunun yanında çok sayıda insanın yaşadığı yeri terk etmesine yol açan olay aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Türkiye’den Avrupa ülkelerine yönelik ilk işçi göçü 1958-1961 yılları arasında yapılmıştır. Daha sonra Türkiye'den yurt dışına yapılan işçi göçlerinin zaman içinde hızla arttığı görülmüştür.
İşçi göçlerinin artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’den çalışmak için yurt dışına giden insanların en az tercih ettikleri yerlerden biridir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Mevsimlik göçler yılın belirli bir döneminde gerçekleştiğine göre, aşağıdakilerden hangisi mevsimlik göçlerin nedenleri arasında sayılamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: