Biyoçeşitlilik Testi Çöz I

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Aşağıda, bir bölgenin aylara göre ortalama yağış ve sıcaklık grafiği gösterilmiştir.
test sorusu
Grafiğe göre, bu bölge aşağıdaki biyomlardan hangisine aittir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi, canlıların yeryüzündeki dağılışını etkileyen fiziki faktörlerden biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3


- Bitkiler; saz, kamış, nilüfer vb.
- Hayvanlar; Balıklar, kurbağalar, solucanlar, bazı böcek türleri
Yukarıda barındırdığı bitki ve hayvan türleri verilen biyom aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4


Yer şekillerinin engebeli olduğu yerlerde kısa mesafelerde ortaya çıkan iklim farklılığına bağlı olarak canlı çeşitliliği fazladır.
Buna göre, aşağıdaki illerimizden hangisinde canlı çeşitliliğinin daha fazla olduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5


Karasal biyomların sınıflandırılmasında, aşağıdakilerden hangisi en fazla göz önünde bulundurulur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6


test sorusu
Haritada taranarak numaralandırılan bölgelerden hangisinin biyoçeşitliliğinin daha fazla olduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7


Genel olarak bitki ve hayvan çeşitliliği Ekvator'dan kutuplara doğru azalır.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8


Kızıldeniz, Akdeniz ve Atlas Okyanus’u arasındaki bitki ve hayvan türü geçişlerinin artması, aşağıdakilerden hangisinin sonucunda olmuştur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9


Milyonlarca yıl önce yaşayan dinozor ve mamutların jeolojik devirler içinde yok olmasında, aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10


Aşağıdaki beşerî faaliyetlerden hangisinin canlı yaşamı üzerindeki olumsuz etkisinden söz edilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11


I. Hayvanlar, diğer bölgelerdeki hayvanlara göre açık renklidir.
II. Bitkiler, terlemeyi kolaylaştırmak için geniş yapraklıdır.
III. Bitkilerin kök sistemleri gelişmiştir.
IV. Hayvanların derilerinin altı kalın yağ tabakaları ile kaplıdır.
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri çöl biyomlarına aittir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12


I. Penguen
II. Zebra
III. Fok
IV. Timsah
Yukarıdaki hayvanlardan hangileri kutup biyomunda yer alır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13


Aşağıdaki kıtaların hangisinde, çöl biyomlarının varlığından söz edilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14


İğne yapraklı orman biyomlarının özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15


Aşağıdaki biyomlardan hangisinde bitki örtüsünün varlığından söz edilemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 16


Bir canlının ekosistem içinde hayatını devam ettirdiği bölgeye, diğer bir ifade ile canlının yaşadığı yerin adresine denir.
Yukarıdaki tanım, aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: