Coğrafya TYT Deneme Çöz 12

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1


Coğrafya test sorusu
Topografya haritasında numaralanmış noktalar sırasıyla aşağıdaki renklerden hangileri ile gösterilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2


Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki tabloda 21 Aralık tarihinde aynı boylam üzerinde yer alan beş ayrı merkezde güneşin doğuş ve batış saati verilmiştir.

Buna göre, hangi merkez Ekvator’a daha yakındır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Kuzey Yarım Küre’de kuzeyden esen rüzgârlar sıcaklığı düşürürken, güneyden esen rüzgârlar sıcaklığı artırır.
Coğrafya test sorusu
Buna göre, yerşekillerinin etkisiz olduğu kabul edilirse yukarıdaki yüksek basınç sistemlerinden doğan rüzgârlardan hangi ikisinin sıcaklık üzerindeki etkisi kesinlikle aynıdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4


Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki kesit, akarsuyun aşındırması sonucunda uzun sürede ulaştığı taban seviyesini ve denge profilini göstermektedir.

Denge profiline ulaşmış akarsuların aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması beklenemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Aşağıda Türkiye’de bir bölgede aylık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir.
Coğrafya test sorusu
Bu bölgeyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: