Mevsimler ve İklim Kuşakları Testi Çöz II

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Ülkemizdeki cisimler, en kısa gölge boyuna aşağıdaki tarihlerin hangisinde ulaşır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Aşağıdaki şekilde, bir merkezde 21 Mart günü Güneş’in gökyüzündeki bazı konumları gösterilmiştir.
Coğrafya test sorusu
Buna göre, hangi iki konum arasında 9 saatlik yerel saat farkı vardır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Kuzey Yarım Küre’nin orta kuşağı için, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4


Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki küre üzerinde işaretli noktalar için, aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5- Kuzey Yarım Küre’de yaz mevsimi başlar.
- Güney Yarım Küre’de en kısa gündüz yaşanır.
- Aydınlanma çizgisi kutup noktalarından teğet geçer.
- Kuzey kutbuna yaklaştıkça gündüz süresi artar.
- Güney Kutup Dairesi üzerinde 24 saat gece yaşanır.
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi 21 Haziran tarihinde gerçekleşir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Aşağıdaki grafikte, Dünya üzerinde bir noktanın gündüz süresinin yıl içerisindeki değişimi gösterilmiştir.
Coğrafya test sorusu
Bu nokta görselde verilen yerlerin hangisine ait olabilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Dünya üzerindeki bir yerde bulunan cismin gölgesi 21 Haziran’da güneyi, 21 Aralık’ta da kuzeyi göstermektedir.
Buna göre, bu yer için aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8I. Yengeç dönencesinden kuzeye gidildikçe gece süresi kısalır.
II. Ekvator’dan güneye gidildikçe gölge boyu kısalır.
III. Güney Yarım Küre’de kış gün dönümü yaşanır.
IV. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer.
Yukarıdakilerden hangileri, 21 Haziran’da yaşanan durumlardan değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Adana, 34° doğu meridyeni ile 37° kuzey paralelinde yer almaktadır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi üzerinde bulunan bir yerde, verilen tarihte gündüzler Adana’dakinden daha kısadır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Dünya üzerindeki bir noktada öğle vakti cisimlerin gölgesi devamlı güneyi gösteriyorsa, bu nokta için aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11


Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki kürede işaretlenen X merkezine, güneş ışınları hangi aylarda dik olarak gelir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Topraklarından Yengeç dönencesinin geçtiği ülkelere, 21 Haziran günü güneş ışınlarını dik açıyla düşer.
Aşağıdaki ülkelerin coğrafi özellikleri göz önüne alındığında, 21 Haziran günü güneş ışınlarının hangisine dik düştüğü söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Dönenceler arasındaki bir merkezle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Cisimlerin gölge boyu, güneş ışınlarının geliş açısına bağlıdır. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği yerlerde gölge oluşmaz. Açı küçüldükçe gölge boyu uzar.
Coğrafya test sorusu
21 Mart günü, öğle vaktinde yatay düzlemdeki cisimlerin gölge boyları, enlem derecelerine göre yukarıdaki grafiklerde verilmiştir.
Buna göre, hangisinin Ekvator’a olan uzaklığı daha fazladır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Bir ülkede yer alan X ve Y bölgelerinden, X'in yerel saati başlangıç meridyeninin yerel saatinden daima ileri, Y’ninki ise daima geridir. 21 Haziran tarihinde X’te yaşanan gündüz süresi Y’dekinden uzundur.
Buna göre, bu ülke ile X ve Y bölgeleri için aşağıdakilerden hangisi kesin değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: