Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları Testi Çöz III

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1I. Linyit
II. Petrol
III. Radyoaktif mineraller
Yukarıdaki yer altı zenginliklerinden hangilerinden enerji elde edilebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Aşağıda verilen merkezlerden hangisinde petrol rafinerisi bulunmaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3I. Jeotermal
II. Petrol
III. Doğal gaz
IV. Biyokütle
Yukarıdaki kaynaklara bağlı bir santral kurulduğunda hangilerinin çıkarım alanlarına yakın olması zorunludur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4I. Elbistan - K.Maraş
II. Keban - Elâzığ
III. Ovaakça - Bursa
Yukarıda verilen santrallerde kullanılan enerji kaynakları aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Türkiye'de jeotermal enerji potansiyeli en yüksek olan yer Batı Anadolu'dur.

Bu durum Batı Anadolu'nun;
I. kırık hatların yaygın olmasıyla,
II. jeolojik yapısıyla,
III. yer şekillerinin engebeli olmasıyla,
IV. akarsu bakımından zengin olmasıyla
özelliklerinden hangileriyle ilgilidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Türkiye Avrupa'da Rusya Fedarasyonu ve Norveç'ten sonra su gücü potansiyeli bakımından üçüncü sırada yer alır.
Buna göre aşağıdaki santrallerden hangisi su gücü ile çalışmaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Türkiye'de linyitin oluşum zamanı olan III. jeolojik zaman arazileri yaygın olduğundan, ülkemiz linyit rezervleri bakımından zengindir.
Buna göre Türkiye'de linyitle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Türkiye'de aşağıdaki enerji kaynaklarının hangisinden elde edilen elektriğin diğerlerinden daha pahalı olması beklenir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Aşağıda verilen termik santrallerden hangisinde yakıt olarak taş kömürü kullanılır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11I. Linyit
II. Petrol
III. Jeotermal enerji
IV. Taş kömürü
Türkiye yukarıdaki enerji kaynaklarından hangileri bakımından daha zengindir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Biyolojik her türlü atıktan veya bitkilerden elde edilebilecek olan enerjiye genel olarak biyoenerji denir. Biyoenerjinin; biyokütle enerjisi, biyogaz ve biyodizel gibi çeşitli şekillerde kullanım biçimleri vardır.
Buna göre aşağıda verilen bitkilerden hangisinden biyodizel elde edilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Aşağıdaki tabloda kurulu rüzgâr gücünün bazı illere göre dağılımı verilmiştir.
Coğrafya test sorusu
Grafiğe göre aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Türkiye'de 1934 - 2013 yılları arasında toplam 4566 petrol kuyusu açılmış ve bu kuyuların 1745'in den üretim yapılmaktadır.

Buna göre Türkiye'de petrol;
I. Batı Raman (Batman),
II. Çiksor (Diyarbakır),
III. Suruç (Şanlıurfa),
IV. Değirmenköy (İstanbul)
merkezlerinden hangilerinde çıkarılır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Dünya ülkeleri fosil yakıtların çevreye verdiği zararı en aza indirmek için alternatif enerji kaynaklarına yönelmiştir.
Buna göre aşağıda verilen enerji kaynaklarından hangisi Türkiye için alternatif bir kaynak değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 16I. Mersin
II. Sinop
III. Ankara
IV. Iğdır
Yukarıdaki merkezlerden hangilerine nükleer santraller kurulması düşünülmektedir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 17I. Menteşe yöresi kıyıları
II. Doğu Karadeniz kıyıları
III. Antalya Körfezi çevreleri
IV. Kastamonu - Sinop çevresi
Yukarıda verilen yerlerden hangilerinde güneş enerjisinden yararlanma olanağı diğerlerine göre daha azdır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 18Nükleer santrallerin olumsuz yönleri arasında;
I. kurulum maliyetinin fazla olması,
II. radyoaktif sızıntının çevre için tehdit oluşturması,
III. santral kapatıldıktan sonra 100 yıl devlet gözetimi altında korunması,
IV. ucuz enerji elde edilmesi
faktörlerinden hangileri gösterilebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: