Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Testi Çöz

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de nüfus ve yerleşmenin dağılışını etkileyen ekonomik faktörlerden biri değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2Aşağıda verilen yörelerden hangisinin seyrek nüfuslu olmasında yer şekillerinin engebeli olması etkili olmuştur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Yöredeki iklim koşulları yaz-kış tarım için elverişlidir. Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin ağız kesimlerinde oluşan verimli tarım arazilerinde çok çeşitli tarım ürünleri yetiştirilir. Yörenin iç kesimlere bağlantısı geçitlerle kolayca sağlanır.
Coğrafya test sorusu
Yukarıda verilen özelliklere bağlı olarak Türkiye’nin en sık nüfuslu yerlerinden biri haline gelen yöre, haritada gösterilen numaralı alanların hangisindedir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Marmara Bölgesi’nin ve Türkiye’nin kuzeybatısında yer alan Yıldız (Istranca) Bölümü’nün seyrek nüfuslu olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Aşağıdaki haritada Türkiye'deki seyrek nüfuslu yerlerin bazıları gösterilmiştir.
Coğrafya test sorusu
Haritada gösterilen yerlerin doğal, beşeri ve ekonomik koşullan göz önüne alınırsa, bu yerlerin seyrek nüfuslu olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 62017 adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre kilometrekareye düşen kişi sayısı Türkiye ortalamasının altında olan aşağıdaki illerin hangisinde, bu durumun ortaya çıkması yer şekillerinin engebeli olmasına bağlı değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Türkiye’de yağışın çok veya yeterli olduğu yerlerde nüfus yoğundur.
Bu özellik aşağıdaki yerlerden hangisi için geçerli değildir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Türkiye nüfusunun dağılışı düzenli değildir. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlerde nüfusun yığıldığı gözlenmektedir.
Bu durumun oluşmasındaki temel neden aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 92016 TÜİK verilerine göre İstanbul kilometrekareye düşen 2849 kişi ile nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu il olurken Tunceli ise kilometrekareye düşen 11 kişi ile nüfus yoğunluğu en az olan il olmuştur.

Bu durum illerin;
I. cinsiyet durumları,
II. yüz ölçümleri,
III. nüfus miktarları
özelliklerinden hangileriyle ilgilidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10


Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki haritada numaralandırılan alanlardan hangilerinin nüfus yoğunluğunun fazla olmasında sanayi ve verimli tarım alanlarının varlığı birlikte etkili olmuştur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Aşağıdaki haritada beş alan numaralarla gösterilmiş ve bu alanların dördüne ait nüfus özellikleri açıklanmıştır.
Coğrafya test sorusu
• Dağlık, engebeli ve yüksek arazi şartları insan yaşamını zorlaştırdığı için nüfus yoğunluğu azdır.
• Sanayi, ticaret ve ulaşım imkânlarının fazlalığı nüfus yoğunluğunu artırmıştır.
• Yer altı kaynaklarının bol olması nüfus yoğunluğu üzerinde olumlu bir katkı sağlamıştır.
• Yağış miktarının yetersizliği ve toprak veriminin düşüklüğü nüfusun seyrek olmasına neden olmuştur.
Bu açıklamalar arasında, haritada numaralarla gösterilen alanlardan hangisine ait nüfus özelliği yer almaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Aşağıdaki illerden hangisinde arazi eğiminin fazla olması ve olumsuz iklim koşulları nedeniyle nüfus seyrektir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Türkiye’de nüfusun dağılışı ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi kesin olarak doğrudur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14


Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki haritada numaralanan alanlardan hangisi seyrek nüfuslu bölge grubunda yer alır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 15Aşağıdaki kentlerden hangisinin nüfusunda, yaz aylarında belirgin bir artış olmaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: