Coğrafya TYT Deneme Çöz 3

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1


Coğrafya test sorusu
Dünya haritasında taralı alanda görülen iklim türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2


Coğrafya test sorusu
Bakı, Güneş’e dönüklük demektir. Kuzey Yarımküre’de dağların güney yamaçları, Güney Yarımküre’de ise kuzeye bakan yamaçlar diğer yamaçtan daha sıcak olur.
Buna göre, yukarıda verilen merkezlerden hangisi diğerlerinden daha sıcaktır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3


Coğrafya test sorusu
Yukarıdaki şekilde bir dağ yamacı boyunca bitki örtüsünün oluşturduğu kuşaklar gösterilmiştir.
Bitki örtüsünün farklılaşmasında aşağıdakilerden hangisi belirleyici olmuştur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4Sıcaklık arttıkça bağıl nem azalır.
Buna göre ülkemizde yaz mevsiminde bağıl nem oranı en fazla hangi bölgededir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Ülkemizde gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark aşağıdaki illerin hangisinde daha fazladır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: