Türkiye’de Yerleşmeler Testi Çöz II

Doğru: Yanlış: Boş:

Soru 1


Coğrafya test sorusu
Haritada numaralanmış alanların hangisinin kırsal kesiminde kalker kayacının yaygın olması nedeniyle taş evler daha yaygındır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 2


Coğrafya test sorusu
Haritada numaralanmış alanların hangisinin kırsal kesiminde meskenlerin yapımında çoğunlukla ahşap kullanılır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 3Aşağıdakilerden hangisi geçici köy altı yerleşmeleri grubunda yer almaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 4I. Sinop
II. İzmir
III. İstanbul
IV. İskenderun
Yukarıdaki şehirlerden hangilerinin büyümesinde ve gelişmesinde liman fonksiyonu en az katkı sağlamıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 5Zonguldak, Batman, Seydişehir ve Mustafakemalpaşa hangi fonksiyonları ile ön plana çıkan şehirlerimizdir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 6Aşağıdaki şehirlerden hangisinin nüfuslanma ve gelişme nedeni, turizm etkinliklerine dayandırılamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 7Köy idari alanındaki kır yerleşme türlerinden olan kom, aşağıdaki hangi seçenekte verilen illerde daha yaygındır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 8Aşağıdaki şehir ve hâkim fonksiyon eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 9Aşağıda verilen şehirlerin ekonomik faaliyetlerinin çeşitliliği ve niteliği gibi özellikleri dikkate alınırsa hangisinin etki alanının diğerlerine göre daha dar olduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 10Yörük adı verilen ve daha çok Toroslar’da kıl keçisi besleyen toplulukların yaz ayları boyunca kıl çadırlarda yaşayarak hayvancılık faaliyetlerini yürüttükleri yerleşme birimi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 11Divan, mahalle, çiftlik ve mezra gibi köy altı yerleşmelerinin kom, ağıl, yayla, dam ve oba gibi köy altı yerleşmelerinden farkı nedir?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 12Aşağıdaki şehirlerden hangisi 2018 yılında Ülkemizdeki Sakin Şehir listesinde yer almıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 13Aşağıdaki şehirlerden hangisi 2018 yılında Ülkemizdeki Sakin Şehir listesinde yer almamıştır?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç:

Soru 14Aşağıdakilerden hangisi ekonomik fonksiyonlarına göre şehirlerin sınıflandırılmasında bir ölçüt olamaz?

Doğru Cevap: Senin Cevabın: Sonuç: