Karbon Ayak İzi

1

Karbon Ayak İzi nedir?

Enerji tüketimi, ulaşım, ısınma veya satın alınan ürünlerin üretim ve dağıtımı sırasında atmosfere salınan sera gazı miktarı karbon ayak izi olarak ifade edilir. Karbon ayak izi kişisel davranışların küresel iklim değişimine etkisini anlamada kullanılır.

Karbon ayak izi iki ana parçadan oluşur: doğrudan/birincil ayak izi ve dolaylı/ikincil ayak izi.

Birincil ayak izi evsel enerji tüketimi ve ulaşım (sözgelimi araba ve uçak) dahil olmak üzere fosil yakıtlarının yanmasından ortaya çıkan doğrudan CO2 emisyonlarının ölçüsüdür.

İkincil ayak izi kullandığımız ürünlerin tüm yaşam döngüsünden bu ürünlerin imalatı ve en sonunda bozulmalarıyla ilgili olan dolaylı CO2 emisyonlarının ölçüsüdür.

Örnek olarak, İki pet şişenin üretimi atmosfere 1 kg karbondioksit ekler.
Elektrik, karbon emisyonlarına en fazla katkıda bulunan faktördür. Bu yüzden elektrikli ısıtıcıyla kahve yaptığınızda ya da televizyonu açtığınızda küresel ısınmaya katkıda bulunuyorsunuz demektedir.

Karbon Ayak İzi nedir

Yazar Hakkında

Coğrafya hayata bakış açım, hayat felsefem..

1 Yorum

  1. Ebru Bektaşoğlu -

    ”Şahsi olarak yeryüzüne ne kadar zarar veriyoruz, bunu günlük faaliyetlerimizden öğrenebiliriz. Örneğin; evde doğal gaz ve elektrik kullanırken ya da ısınmak için kömür kullanırken, arabayla veyahut uçakla seyahat ederken CO2 salınımı gerçekleştiririz. CO2 salınımındaki artış, küresel ısınmayı artırmakta ve kutuplara yakın buzların erimesine neden olmaktadır.”

Cevap Yaz