Türkiye’nin Bölge ve Bölümleri Haritası

0

Coğrafya Hocası olarak her zaman sizler için kaliteli içerikler üretmeye gayret ediyoruz. Bu sayfamızda Türkiye’nin bölgeleri ve bölümleri haritasını ve bölgelerimizin bazı temel özelliklerine değineceğiz.

Ülkemizdeki coğrafi bölgeler 1941 yılında Birinci Coğrafya Kongresi tarafından Ankara’daki çalışmada belirlenmiştir. Bu kongre sonucunda ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrilmiş olması, dağların Anadolu’nun iç kısımlarını kıyılardan ayırması, iklim, ulaşım ve bitki örtüsü gibi kriterler dikkate alınarak Türkiye’nin coğrafi bölgeleri belirlenmiştir.

Türkiye’nin coğrafi bölgeleri ve sınırları çizilirken; doğal etkenler, konum, yeryüzü şekilleri (dağlar, ova, plato, vadi vb.), iklim, bitki örtüsü özellikleri dikkate alınmıştır.

Doğal, beşerî ve ekonomik özellikler yönünden sınırları içinde benzerlik gösteren geniş alanlara bölge adı verilir. Sınırları içinde benzerlikleri olan ancak bölgenin diğer yerlerinden farklı olan küçük alanlara ise bölüm denir. Birinci Coğrafya Kongresinde alınan kararla Türkiye 7 coğrafi bölgeye ve 21 bölüme ayrılmıştır.

Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinden dördüne komşu olduğu denizin adı verilmiştir (Akdeniz Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi). Diğer üç bölge de Anadolu bütünü içindeki konumlarına göre adlandırılmışlardır (İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi).

Ege Bölgesi: Kıyısı olduğu Ege Denizi’nin adı verilmiştir. Ege Bölgesi; Ege Bölümü ve İç Batı Anadolu Bölümü olmak üzere ikiye ayrılır. Kıyı uzunluğumuzun en fazla olduğu denizimizdir. Dağlar genellikle kıyıya dik uzanır. Bu nedenle kıyılarda girinti, çıkıntı, koy, körfez, ada sayısı fazladır.

Akdeniz Bölgesi: Kıyısı olduğu Akdeniz’in adı verilmiştir. Akdeniz Bölgesi; Adana Bölümü ve Antalya Bölümü olmak üzere ikiye ayrılır. Dağlar kıyıya paralel uzandığı için iç kesimlerle ulaşım geçitlerle sağlanmaktadır. Kış sıcaklık ortalamasının en fazla olduğu bölgemizdir. Seracılık ve turunçgil tarımı gelişmiştir.

Marmara Bölgesi: Kıyısı olduğu Marmara Denizi’nin adı verilmiştir. Marmara Bölgesi; Güney Marmara Bölümü, Çatalca-Kocaeli Bölümü, Ergene Bölümü ve Yıldız Dağları Bölümü olmak üzere dört bölüme ayrılır. Marmara bölgesi nüfusu en kalabalık olan bölgemizdir. Bu bölgemizde sanayi, ticaret ve ulaşım çok gelişmiştir.

Karadeniz Bölgesi: Kıyısı olduğu Karadeniz’in adı verilmiştir. Karadeniz Bölgesi; Batı Karadeniz Bölümü, Orta Karadeniz Bölümü ve Doğu Karadeniz Bölümü olmak üzere üç bölüme ayrılır. Karadeniz Bölgesi orman varlığı açısından en zengin bölgemizdir. Aynı zamanda yıllık yağış miktarı fazladır. Bulutluluk oranı fazla, güneşlenme süresi ise en az olan bölgemizdir.

İç Anadolu Bölgesi: Bu bölgemiz Konya Bölümü, Yukarı Sakarya Bölümü, Orta Kızılırmak Bölümü ve Yukarı Kızılırmak Bölümü olmak üzere üç bölüme ayrılır. İç bölgelerde yer alan bu bölgemizde yağış miktarı en düşük seviyeye inmektedir. Tahıl tarımı açısından önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemizin başkenti Ankara bu bölgemizde yer almaktadır.

Doğu Anadolu Bölgesi: Bu bölgemiz Yukarı Fırat Bölümü, Erzurum-Kars Bölümü, Yukarı Murat-Van Bölümü ve Hakkari Bölümü olmak üzere dört bölüme ayrılır. Yüzölçümü en büyük olan bölgemizdir. Bu bölgemiz çok dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Maden açısından zengindir. Nüfusu en olan bölgemizdir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Bu bölgemiz Orta Fırat Bölümü ve Dicle Bölümü olmak üzere iki bölüme ayrılır. Yüzölçümü en küçük olan bölgemizdir. Yaz aylarında Türkiye’nin en sıcak bölgesidir. GAP ile birlikte tarımsal üretimde artış meydana gelmiştir. Güneşlenme süresi en fazla olan bölgemizdir.

Aşağıdaki haritalarda;

  • Türkiye Bölgeler Haritası
  • Türkiye’nin Bölgeleri Dilsiz Harita
  • Türkiye Bölgeler Haritası (Renkli)
  • Türkiye’nin Bölümleri Dilsiz Harita
  • Türkiye’nin Bölümleri Haritası (Renkli) verilmiştir.

Türkiye'nin Bölgeleri Dilsiz Harita
Türkiye Bölgeler Haritası
Türkiye Bölgeler Haritası (Renkli)
Türkiye'nin Bölümleri Dilsiz Harita
Türkiye'nin Bölümleri Haritası (Renkli)

    kaynak: www.tck.org.tr

Yazar Hakkında

Cevap Yaz