Türkiye Şeker Pancarı Üretimi Harita 2020

0

İllerimizin Şeker Pancarı Üretim Miktarı Harita (2020)

Coğrafya Hocası aile olarak yeni içerikler üretmeye devam ediyoruz. Bu serimizde tarım ürünlerine ait haritaları sizler için hazırlıyoruz. Haritalar sayesinde illerimizdeki tarım ürünlerine ait üretim miktarları hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Bu sayfamızda tarım ürünlerimizden şeker pancarı üretimini anlatacağız. İyi çalışmalar dilerim.

Ülkemizde şeker pancarı üretimi Cumhuriyetin ilanından sonraki dönemlerde başlamıştır. Ülkemizdeki ilk şeker fabrikası ise 1926 yılında Alpullu’da (Kırklareli) kurulmuştur. Daha sonraki yıllarda şeker fabrikalarının sayısı artmıştır.  Bu fabrikalar şeker pancarı üretiminin yapıldığı yerlere yakın kurulmak zorundadır. Çünkü şeker pancarı söküldükten hemen sonra işlenmesi gereken bir üründür.

Şeker pancarı  temel besin maddesi olmasının yanı sıra, melas ve küspe üretimiyle hayvancılık açısından da önemli bir yere sahiptir. Bu yüzden şeker fabrikalarına yakın kesimlerde besi hayvancılığı gelişmiştir.

Ülkemizde şeker pancarı üretimi daha çok iç kesimlerde yoğunlaşmıştır. Çünkü kıyı kesimlerde ekonomik getirisi daha yüksek olan tarım ürünleri tercih edilmektedir. Ülkemizde şeker tüketiminin yaklaşık % 80’i sanayi, 20’si hane halkı tarafından kullanılmaktadır.

Türkiye’nin şeker pancarı üretimi kaç tondur?

Ülkemizde 2020 yılında 23.025.738 ton şeker pancarı üretilmiştir. Ülkemiz bu üretimi ile dünyada Rusya, ABD, Almanya ve Fransa’nın ardından beşinci sırada yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda şeker pancarı üretimi en fazla ve en az olan iller gösterilmiştir. Tabloya baktığımızda en fazla şeker pancarı üretilen ilk üç ilin Konya, Eskişehir ve Yozgat olduğu görülmektedir. Konya, ülkemizin toplam şeker pancarı üretiminin yaklaşık üçte birini tek başına karşılamaktadır. İstanbul, Muğla ve Düzce ise şeker pancarı üretiminin en az olduğu illerdir. İllerimizin yaklaşık üçte birinde şeker pancarı üretimi yapılmamaktadır. Bu iller şeker pancarı üretimi en az olan illere dahil edilmemiştir.

Şeker pancarı üretimi en fazla olan iller Şeker pancarı üretimi en az olan iller
İl Üretim (ton) İl Üretim (ton)
Konya 7.228.473 İstanbul 117
Eskişehir 1.973.635 Muğla 955
Yozgat 1.644.549 Düzce 2148
Kayseri 1.230.646 Bilecik 5131
Aksaray 1.119.706 Iğdır 7192

 

 

 

Aşağıdaki haritada ülkemizdeki şeker pancarı üretiminin illerimize göre dağılışı verilmiştir. Haritada kırmızı renk ve tonları ile gösterilen illerde şeker pancarı üretimi en fazladır. Diğer illerin üretim miktarı renklerle gösterilmiştir. Lejant kısmından bu illerin üretim miktarını bulabilirsiniz.

Şeker Pancarı Üretiminin İllere Göre Dağılışı

                                                                                                                                         kaynak: www.tuik.gov.tr

Yazar Hakkında

Cevap Yaz