Türkiye Tritikale Üretimi Harita (2020)

0

İllerimizin Tritikale Üretim Miktarı Harita (2020)

Coğrafya Hocası aile olarak yeni içerikler üretmeye devam ediyoruz. Bu serimizde tarım ürünlerine ait haritaları sizler için hazırlıyoruz. Haritalar sayesinde illerimizdeki tarım ürünlerine ait üretim miktarları hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Bu sayfamızda tarım ürünlerimizden Tritikale üretimini anlatacağız. İyi çalışmalar dilerim.

Tritikale (Triticale) nedir?

Tritikale; buğday ve çavdar bitkilerinin melezleştirilmesi sonucu elde edilen bir tahıl türüdür. Bu melezleştirmede ana bitki olarak buğday ve baba bitki olarak çavdar kullanılmıştır. Tritikale bitkisinin kıraç alanlara adaptasyonu ve verimi makarnalık buğdaydan; soğuk, asitli, tuzlu topraklarda yetişme özelliği ise çavdardan gelmektedir. Diğer bitkilerde verimin az olduğu toprak koşullarında tritikale daha yüksek verim potansiyeline sahiptir. Tritikale, buğday ile arpaya göre daha dayanıklı bir tahıl türüdür.

Tritikale hangi alanlarda kullanılır?

Tritikale tane ürün olarak genellikle hayvan yemi olarak kullanılır. Ayrıca kaba yem üretimi, hayvan otlatma ve kümes hayvanlarının beslenmesinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda tritikale unu kaliteli buğday unuyla karıştırılarak pasta, bisküvi, ekmek, kek ve makarna gibi ürünlerin yapımında sıklıkla kullanılmaktadır.

Türkiye’nin Tritikale üretimi kaç tondur?

Ülkemizde 2020 yılında yaklaşık 276.000 ton Tritikale üretilmiştir. Bu üretimin büyük bir kısmı iç bölgelerdeki illerden karşılanmaktadır. Dünyada ABD, Polonya, Kanada ve Meksika gibi ülkelerde üretimi yaygındır.

Aşağıdaki tabloda Tritikale üretimi en fazla ve en az olan iller gösterilmiştir. Tabloya baktığımızda en fazla Tritikale üretilen ilk üç ilin Çorum, Sivas ve Denizli olduğu görülmektedir. Bu üç il, ülkemiz Tritikale üretiminin %40’ından fazlasını karşılamaktadır. Ardahan, Yalova ve Kırıkkale ise Tritikale üretiminin en az olduğu illerdir. İllerimizin yaklaşık üçte birinde tritikale üretimi yapılmamaktadır. Bu iller Tritikale üretimi en az olan illere dahil edilmemiştir.

Tritikale üretimi en fazla olan iller Tritikale üretimi en az olan iller
İl Üretim (ton) İl Üretim (ton)
Çorum 61.323 Ardahan 11
Sivas 35.964 Yalova 19
Denizli 15.952 Kırıkkale 84
Çankırı 12.007 Adana 195
Uşak 9873 Elazığ 220

 

 

 

Aşağıdaki haritada ülkemizdeki Tritikale üretiminin illerimize göre dağılışı verilmiştir. Haritada kırmızı renkle gösterilen illerde Tritikale üretimi en fazladır. Diğer illerin üretim miktarı renklerle gösterilmiştir. Lejant kısmından bu illerin üretim miktarını bulabilirsiniz.

Tritikale Üretiminin İllere Göre Dağılışı

kaynak: www.tuik.gov.tr

Yazar Hakkında

Cevap Yaz