Türkiye Çeltik/Pirinç Üretimi Harita 2020

0

İllerimizin Çeltik(Pirinç) Üretim Miktarı Harita (2020)

Coğrafya Hocası aile olarak yeni içerikler üretmeye devam ediyoruz. Bu serimizde tarım ürünlerine ait haritaları sizler için hazırlıyoruz. Haritalar sayesinde illerimizdeki tarım ürünlerine ait üretim miktarları hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Bu sayfamızda tarım ürünlerimizden çeltik(pirinç) üretimini anlatacağız. İyi çalışmalar dilerim.

Buğday, mısır, çeltik (pirinç), arpa, yulaf, darı ve kuş yemi gibi tarım ürünlerine tahıl (hububat) adı verilir. Ülkemizde tarım alanlarının yarıdan fazlasında tahıl tarımı yapılmaktadır.  Tahıllar içerisinde çeltik(pirinç) üretimi son yıllarda daha da önemli hale gelmiştir.

Çeltik(pirinç) dünya nüfusunun yaklaşık yarıdan fazlasının besin kaynağı olarak yararlandığı en önemli tarım ürünlerden biridir. Çeltik genel olarak besin maddesi olarak kullanılmaktadır. Çeltik üretimi bakımından dünyada önde gelen ülkeler; Çin, Hindistan, Endonezya, Bangladeş ve Vietnam’dır.

Ülkemizde çeltik üretimi akarsu kenarlarında ve vadi tabanlarında yoğunlaşmıştır. Çünkü bu alanlarda çeltik yetişmesi için gerekli olan su ihtiyacı daha kolay karşılanmaktadır. Çeltik üretiminde yüksek miktarda suya ihtiyaç vardır.

Ülkemizde çeltik(pirinç) üretimi devlet kontrolünde yapılmaktadır. Yani devlet her yerde çeltik bitkisi ekilmesine izin vermemektedir. Çünkü üretim yapılan alanlarda ortaya çıkan sivrisinekler, sıtma hastalığına yol açabildiğinden genellikle yerleşmelerden uzak yerlerde çeltik tarımı yapılması gerekmektedir.

Türkiye’nin toplam çeltik(pirinç) üretimi kaç ton?

Ülkemizde 2020 yılında 980.000 ton çeltik üretilmiştir. Ancak yine de çeltik üretimi ülkemizin ihtiyacını karşılayamamaktadır.

Aşağıdaki tabloda çeltik üretimi en fazla ve en az olan iller gösterilmiştir. Tabloya baktığımızda en fazla çeltik üretilen ilk üç ilin Edirne, Samsun ve Balıkesir olduğu görülmektedir. Edirne, ülkemizin toplam çeltik üretiminin yaklaşık %40’ını tek başına karşılamaktadır. Kahramanmaraş, Bingöl ve Artvin ise çeltik üretiminin en az olduğu illerdir. İllerimizin yarısından fazlasında çeltik üretimi yapılmamaktadır. Bu iller çeltik üretimi en az olan illere dahil edilmemiştir.

Çeltik üretimi en fazla olan iller Çeltik üretimi en az olan iller
İl Üretim (ton) İl Üretim (ton)
Edirne 396.993 Kahramanmaraş 23
Samsun 159.147 Bingöl 28
Balıkesir 121.935 Artvin 69
Çanakkale 93.933 Bolu 74
Çorum 59.493 Hakkari 75

 

 

 

Aşağıdaki haritada ülkemizdeki çeltik üretiminin illerimize göre dağılışı verilmiştir. Haritada kırmızı ve tonları ile gösterilen illerde çeltik üretimi en fazladır. Diğer illerin üretim miktarı renklerle gösterilmiştir. Lejant kısmından bu illerin üretim miktarını bulabilirsiniz.

Çeltik/Pirinç Üretiminin İllere Göre Dağılışı

                                                                                                                                         kaynak: www.tuik.gov.tr

Yazar Hakkında

Cevap Yaz