Türkiye Arpa Üretim Haritası (2020)

0

Haritalar coğrafya konularının öğrenilmesinde çok önemli bir materyaldir. Herhangi bir konunun ayrıntılarının harita üzerinde gösterilmesi öğrenmeleri kalıcı hale getirmektedir. Biz de bu amaçla farklı konularda haritalar hazırlayıp herkesin faydalanması için çaba harcıyoruz. Şimdiki haritamız Türkiye’nin arpa üretiminin illere göre dağılış haritasıdır.

Buğday, mısır, çeltik (pirinç), arpa, yulaf, darı ve kuş yemi gibi tarım ürünlerine tahıl (hububat) adı verilir. Ülkemizde tarım alanlarının yarıdan fazlasında tahıl tarımı yapılmaktadır.  Tahıllar içerisinde arpa üretimi önemli yer tutmaktadır.

Arpa, ülkemizde buğdaydan sonra en çok yetiştirilen tahıl ürünüdür. Yetişme şartları buğdaya benzemekle birlikte buğdaydan daha erken olgunlaşan arpa soğuk ve sıcağa karşı daha dayanıklıdır. Arpa unundan ekmek, irmik, çorba ve hamur işleri yapılmaktadır. Günümüzde arpa en çok hayvan yemi olarak (%90) ve bira sanayisinde kullanılmakta olup üretilen arpanın büyük çoğunluğu yurt içinde tüketilmektedir.

Aşağıdaki tabloda arpa üretimi en fazla ve en az olan iller gösterilmiştir. Tabloya baktığımızda en fazla arpa üretilen ilk üç ilin Konya, Ankara ve Kırşehir olduğu görülmektedir. Artvin, Zonguldak ve Hakkari ise arpa üretiminin en az olduğu üç ildir. Rize ve Trabzon illerimizde ise arpa üretimi hiç yoktur.

Arpa üretimi en fazla olan iller Arpa üretimi en az olan iller
İl Üretim (ton) İl Üretim (ton)
Konya 1.266.362 Rize 0
Ankara 812.919 Trabzon 0
Kırşehir 373.128 Artvin 250
Sivas 326.682 Zonguldak 394
Diyarbakır 322.857 Hakkari 407

 

 

 

Ülkemizdeki arpa üretiminin yarısından fazlası İç Anadolu Bölgesi’nde yapılmaktadır. Bu bölgemizde yer alan Konya ilimiz ülkemizdeki arpa üretiminin %15’ini tek başına karşılamaktadır. Ankara ilimiz ise arpa üretiminin yaklaşık %10’unu karşılamaktadır. Karadeniz Bölgesi’nde arpa üretimi çok azalmakta hatta bazı illerimizde hiç üretilmemektedir.

Son 10 yıla bakıldığında arpa üretiminin 5,9–8 milyon ton arasında değiştiği görülmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2020 yılında Türkiye’deki arpa üretimi 8.300.000 tondur.

Aşağıdaki haritada ülkemizdeki arpa üretiminin illerimize göre dağılışı ton olarak verilmiştir. Haritada kırmızı renkle gösterilen illerimizde arpa üretimi en fazladır. Diğer illerin üretim miktarı renklerle gösterilmiştir. Lejant kısmından bu illerin üretim miktarını bulabilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.

Arpa Üretiminin İllere Göre Dağılışı

    kaynak: www.tuik.gov.tr

Yazar Hakkında

Cevap Yaz