Ocak Ayı Sıcaklık Dağılış Haritası

0

Haritalar coğrafya konularının öğrenilmesinde çok önemli bir materyaldir. Herhangi bir konunun ayrıntılarının harita üzerinde gösterilmesi öğrenmeleri kalıcı hale getirmektedir. Biz de bu amaçla farklı konularda haritalar hazırlayıp herkesin faydalanması için çaba harcıyoruz. Şimdiki haritamız Türkiye’nin ocak ayı ortalama sıcaklık dağılış haritasıdır.

Aşağıdaki tabloda illerimizin ocak ayı ortalama sıcaklıklarının en yüksek ve en düşük olduğu ilk beş il gösterilmiştir. Bu veriler Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınmıştır. Veriler güncellendikçe tablodaki ve haritadaki değerler güncellenecektir.

Ocak Ayı En Yüksek Ortalama Sıcaklıklar Ocak Ayı En Düşük Ortalama Sıcaklıklar
Mersin 10,2 °C Ardahan -11,3 °C
Antalya 10 °C Kars -10,8
Adana 9,5 °C Ağrı -10,6
İzmir 8,8 °C Erzurum -9,2
Osmaniye 8,7 °C Muş -7,2

 

 

Tabloya baktığımızda ocak ayı ortalama sıcaklık değerinin en yüksek olduğu il 10,2 °C Mersin iken en düşük olduğu il ise -11,3 °C ile Ardahan ilimizdir. 

Ülkemizde en düşük sıcaklıklar genel olarak ocak ayında görülmektedir. Bu ayda en düşük sıcaklıklar yükselti, enlem ve karasalıktan dolayı Kuzeydoğu Anadolu’da (Ardahan, Kars, Erzurum) ve Ağrı’da  yaşanmaktadır. Bu bölgede ocak ayı sıcaklık ortalaması -11,3 °C ‘ye kadar düşmektedir. Doğu Anadolu’nun büyük bir kesiminde de ocak ayı sıcaklık ortalaması 0 °C’nin altındadır.

Karasallık ve yükseltiden dolayı İç Anadolu Bölgesi’nde ocak ayı sıcaklık ortalamaları da düşüktür. Bu kesimde sıcaklık ortalaması yaklaşık 0 °C ile -5 °C arasında değişmektedir. İç kesimler içinde ocak ayı sıcaklık ortalamasının en yüksek olduğu yer enlemden ve yükseltinin az olmasından dolayı Güneydoğu Anadolu’dur. Bu kesimde ocak ayı sıcaklık ortalaması yaklaşık 5 °C civarında veya daha altında değerler almaktadır.

Kıyı kesimindeki ocak ayı sıcaklık ortalaması iç bölgelerimize göre oldukça yüksektir.  Kıyı kesimlerde enlemden dolayı sıcaklık ortalaması kuzeye gidildikçe azalmaktadır. Ocak ayı sıcaklık ortalaması yaklaşık olarak Akdeniz kıyılarında 7 °C ile 10,2 °C, Ege kıyılarında 7 °C ile 8,8 °C arasında, Marmara ve Karadeniz kıyılarında ise 2 °C ile 7,4 °C arasında değişmektedir.

Buna göre ocak ayında en düşük sıcaklıklar enlem, yükselti ve karasallıktan dolayı Kuzeydoğu Anadolu’da, en yüksek sıcaklıklar enlem ve deniz etkisinden dolayı Akdeniz kıyılarında yaşanmaktadır.

Aşağıdaki haritada illerimizin ocak ayı ortalama sıcaklıkları renklerle gösterilmiştir. Renk turuncuya doğru yaklaştıkça sıcaklık değerleri artmaktadır. Koyu mavi renk ocak ayı ortalama sıcaklıkların en düşük olduğu illeri göstermektedir. Yine açık mavi tonları sıcaklığın düşük olduğunu göstermektedir. Haritanın lejant kısmından illerin sıcaklık değerlerini görebilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.

Türkiye'nin Ocak Ayı Ortalama Sıcaklık Dağılış Haritası

kaynak: mgm.gov.tr

Yazar Hakkında

Cevap Yaz