Türkiye Mısır Üretim Haritası (2020)

0

Buğday, mısır, çeltik (pirinç), arpa, yulaf, darı ve kuş yemi gibi tarım ürünlerine tahıl (hububat) adı verilir. Ülkemizde tarım alanlarının yarıdan fazlasında tahıl tarımı yapılmaktadır.  Tahıllar içerisinde mısır üretimi önemli yer tutmaktadır.

Mısır başta besin maddesi olmak üzere hayvan yemi. tatlandırıcı ve mısır yağı üretiminde kullanılmaktadır. Özellikle son yıllarda mısır yağı tüketiminin artmasına bağlı olarak mısır ekim alanları da genişlemiştir. Mısır bitkisinin sap ve yaprakları da hayvan yemi, kağıt yapımı ve hasır el işlerinde kullanılmaktadır.

Ülkemizde mısır üretimi açısından en elverişli doğal ortam nemli ve ılıman iklime sahip Karadeniz Bölgesi’dir. Çünkü bu alanlarda mısır yetişmesi için gerekli yağış her mevsim düşmektedir. Ancak son yıllarda yaz aylarının kurak geçtiği yerlerde bile sulama ile birlikte mısır üretimi hızlı bir şekilde artmıştır. Bu duruma Çukurova, Amik Ovası, Güneydoğu ve Kıyı Ege’de mısır üretiminin artması örnek olarak verilebilir.

Ülkemizde 2020 yılında 6,5 milyon ton mısır üretilmiştir. Tarımda sulama imkânlarının ve mısır yağına talebin artması ile birlikte üretimin daha da artması beklenmektedir.

Aşağıdaki tabloda mısır üretimi en fazla ve en az olan iller gösterilmiştir. Tabloya baktığımızda en fazla mısır üretilen ilk üç ilin Konya, Şanlıurfa ve Adana olduğu görülmektedir. Yalova, Ardahan ve Hakkari ise mısır üretiminin en az olduğu illerdir. Ağrı, Bayburt, Elazığ, Erzincan, Kars, Tunceli ve Çankırı illerimizde ise mısır üretimi yapılmamaktadır. Bu iller tabloya dahil edilmemiştir.

Mısır üretimi en fazla olan iller Mısır üretimi en az olan iller
İl Üretim (ton) İl Üretim (ton)
Konya 1.070.626 Nevşehir 51
Şanlıurfa 1.049.849 Bilecik 26
Adana 819.978 Yalova 11
Mardin 375.027 Ardahan 10
Diyarbakır 367.065 Hakkari 10

 

 

 

Aşağıdaki haritada ülkemizdeki mısır üretiminin illerimize göre dağılışı verilmiştir. Haritada kırmızı renkle gösterilen illerde mısır üretimi en fazladır. Diğer illerin üretim miktarı renklerle gösterilmiştir. Lejant kısmından bu illerin üretim miktarını bulabilirsiniz. Aşağıdaki haritanın daha net görselini pdf formatında indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız. İyi çalışmalar dilerim.

Mısır Üretiminin İllere Göre Dağılışı

                                                                                                                                         kaynak: www.tuik.gov.tr

pdf indir

Yazar Hakkında

Cevap Yaz