Büyükşehir Belediyeleri Haritası

0

Büyükşehir belediyesi, il merkezi birden fazla belediyeye bölünmüş ve kalabalık nüfuslu illerde belediye hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi ve belediyeler arasında eşgüdüm sağlanması amacıyla ve kanunla oluşturulan belediyelere verilen addır.

Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na göre, nüfusu 750.000’den fazla olan il belediyeleri, kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebilir. Ülkemizde büyükşehir belediyeleri1984 yılında kurulmaya başlanmıştır. Şuan ülkemizde 30 tane ilimiz büyükşehir statüsünde yer almaktadır. Büyükşehir belediye teşkilatında büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir belediye meclisi ve büyükşehir belediye encümeni yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda büyükşehir belediyesine sahip illerimizin bu statüye geçiş yılları verilmiştir. Tablo incelendiğinde ilk büyükşehir belediyesi olan illerimiz İstanbul, Ankara ve İzmir’dir. Bu illerimiz 1993 yılında büyükşehir olmuştur. En son büyükşehir olan ilimiz ise 2012 yılında bu statüye geçen Ordu’dur.

İl Yıl
İstanbul 1984
Ankara 1984
İzmir 1984
Adana 1986
Bursa 1987
Gaziantep 1987
Konya 1987
Kayseri 1988
Antalya 1993
Diyarbakır 1993
Eskişehir 1993
Erzurum 1993
Mersin 1993
Kocaeli 1993
Samsun 1993
Sakarya 2000
Şanlıurfa 2012
Hatay 2012
Manisa 2012
Balıkesir 2012
Kahramanmaraş 2012
Van 2012
Aydın 2012
Denizli 2012
Tekirdağ 2012
Muğla 2012
Mardin 2012
Malatya 2012
Trabzon 2012
Ordu 2012

Aşağıdaki haritada ülkemizdeki büyükşehirlerin dağılışı gösterilmiştir. Bu illerimizin nüfusu diğer illerimize göre fazla olduğu için büyükşehir statüsüne geçirilmiştir. Zamanla bu illerimize yeni iller de eklenebilir. Haritayı inceleyerek hem illerimizin yerini hem de büyükşehire sahip illerimizin hangileri olduğunu daha rahat görebilirsiniz.

Türkiye'nin Büyükşehir Belediyeleri Haritası

kaynak: e-icisleri.gov.tr

Yazar Hakkında

Cevap Yaz