2017 Coğrafya LYS Konuları

0

2017 Coğrafya LYS Konuları (YGS konularına ilaveten aşağıdaki 11. ve 12. sınıf konularını kapsar.)

1. ÜNİTE EKOSİSTEM VE MADDE DÖNGÜLERİ
• Biyoçeşitlilik
• Ekosistemlerin Özellikleri ve Madde Döngüleri

2. ÜNİTE EKSTREM OLAYLAR, DOĞAL AFETLER, İNSAN ve DOĞA ETKİLEŞİMİ
• Doğadaki Ekstrem Olaylar ve Yarından Sonra
• Dünya’da Doğal Afetlere Yönelik Geliştirilen Yöntemler
• Türkiye’deki Doğal Afetler
• İnsan ve Doğa Etkileşimi

3. ÜNİTE BEŞERİ SİSTEMLER ve EKONOMİK FAALİYETLER
• Dünya’da ve Türkiye’de Nüfus Politikaları, Türkiye’nin Nüfus Projeksiyonları
• Tarihsel Süreçte Şehirler, Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları
• Şehirleşme, Sanayileşme ve Göç İlişkisi, Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri
• Günümüz Dünyasından Geleceğin Dünyasına
• Doğal ve Beşerî Unsurların Ekonomiye Etkisi
• Üretim, Tüketim ve Dağıtım
• Doğal Kaynakların Sınıflandırılması, Doğal Kaynak – Ekonomi İlişkisi

4. ÜNİTE İLK UYGARLIKLAR, ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM (Kültür, Turizm ve Ticaret)
• İlk Kültür Merkezleri
• Kültür Bölgelerinin Oluşumu ve Türk Kültürü
• Medeniyetler Merkezi Türkiye
• Dünya’da Turizm
• Küresel Ticaret: Ham Madde, Üretim, Pazar
• Enerji Taşımacılığı

5. ÜNİTE TÜRKİYE’NİN JEOPOLİTİĞİ ve ÇEVRESİNDEKİ SORUNLAR
• Geçmişten Günümüze Türkiye’nin Jeopolitiği
• Türkiye’nin Çevresindeki Bölgesel Sorunlar

6. ÜNİTE ARAZİ KULLANIMI VE TÜRKİYE EKONOMİSİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
• Türkiye’de Arazi Kullanımı
• Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı
• Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörler

7. ÜNİTE TÜRKİYE’DE TARIM VE HAYVANCILIK
• Tarımı ve Hayvancılığı Etkileyen Faktörler
• Başlıca Tarım Ürünleri
• Hayvancılık Türleri

8. ÜNİTE TÜRKİYE’DE MADENCİLİK VE SANAYİ
• Türkiye’de Madenciliğin Tarihçesi ve Madenciliğin Ekonomideki Yeri
• Türkiye’de Çıkarılan Madenler ve Enerji Kaynakları
• Türkiye’de Sanayinin Dağılışını Etkileyen Faktörler
• Türkiye’deki Başlıca Sanayi Kolları ve Hizmet Sektörü

9. ÜNİTE TÜRKİYE’DE ULAŞIM, TİCARET ve TURİZM
• Türkiye’de Ulaşım ve Ticaret
• Türkiye’de Turizm

10. BÖLGE SINIFLANDIRMASI ve KALKINMA PLANLARI
• Türkiye’de Bölge Sınıflandırması
• Türkiye’deki Bölgesel Kalkınma Projeleri

11. ÜNİTE ÜLKELER COĞRAFYASI
• Ülkeler Neden Farklı Gelişmiştir?
• İngiltere’nin Sanayileşme Süreci
• Japonya, Almanya, Nijerya, Çin
• Tarım – Ekonomi İlişkisi (Hindistan ve Hollanda)
• Doğal Kaynakların Verimliliği (Rusya ve Güney Afrika)
• Küresel ve Bölgesel Örgütler
• Sıcak Çatışma Bölgeleri

12. ÜNİTE ÇEVRE ve TOPLUM
• Doğal Kaynakların Değeri ve Kullanımı, Enerji Kaynakları
• Doğal Kaynak Kullanımının Farklı Olmasının Çevresel Etki ve Sonuçları, Kaynak Kullanımıyla Ortaya Çıkan Sorunlar
• Teknolojinin Çevresel Etkileri, Ekolojik Döngülere İnsan Müdahaleleri
• Atıklar ve Geri Dönüşüm
• Doğal Kaynaklar ve İnsan Faaliyetleri, Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri
• Küresel Çevre Sorunları ve Önlenmesine Yönelik Stratejiler
• Doğanın İşleyişi ve Doğadaki Tehlikeler, Sınırlı Kaynaklar
• Çevresel Örgütler, Çevrenin ve Doğal Mirasın Korunması

LYS Coğrafya Soru Dağılımı
Görsel kaynak:universitego

Yazar Hakkında

Coğrafya hayata bakış açım, hayat felsefem..

Cevap Yaz