2018 TYT Coğrafya Soruları ve Çözümleri

2

Değerli arkadaşlar zor bir sınav maratonunu daha atlatmış bulunmaktasınız. Bu yıl hem değişen sistem hem de coğrafya soru sayısındaki azalma bizi etkilemiş olsa da 2018 TYT Coğrafya sorularına baktığımızda genel anlamda biraz kolaylık göze çarpıyor ancak ince ayrıntılar yok değil. Özellikle grafik sorusunda çeldiricilerin kuvvetli olması bir çok öğrencimizin bu soruya takılmasına neden olmuş. Şimdi 2018 TYT Coğrafya sorularına bakıp çözümlerini sizinle paylaşalım.


SORU 1
Aşağıda, bir yörenin bazı doğal ve beşerî özellikleri verilmiştir.
• Günlük ve yıllık sıcaklık farkları fazladır.
• Kış mevsiminde karın yerde kalma süresi uzundur.
• Sıcaklık farklarının fazla olması yörenin enerji ihtiyacını artırmaktadır.
• Yaz sıcaklıklarına bağlı olarak tarımda sulamaya duyulan ihtiyaç fazladır.
Bu özellikler coğrafyanın hangi alt dalı ile daha fazla ilgilidir?
A) Hidrografya
B) Jeomorfoloji
C) Klimatoloji
D) Biyocoğrafya
E) Kartografya
Klimatoloji (İklim Bilimi): İklimin ve iklim elemanlarının (sıcaklık, basınç, rüzgâr, yağış, nem) yeryüzündeki oluşumunu, etkileşimini ve yeryüzündeki dağılışını inceler.
Cevap C’dir.

SORU 2
I. Nüfusun ülke içinde dengeli dağılması
II. Beslenme sorunlarının yaşanması
III. İşsizlik sorunlarının artış göstermesi
IV. Yaşlı nüfus oranının artması
Yukarıdakilerden hangileri, bir ülkede hızlı nüfus artışı sonucu oluşabilecek durumlar arasında gösterilebilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV
Nüfus Artış Hızının Artırılmasının Olumsuz Sonuçları Nelerdir?
– Anne ve bebek sağlık düzeyi düşer.
– Beslenme sorunları baş gösterir.
– Demografik yatırımlar artar.
– Kişi başına düsen milli gelir azalır.
– İşsizlik artar.
– Kişisel ihtiyaçlar kolayca karşılanamaz.
– Ülke kaynakları daha hızlı tükenir.
– Üretilen ürünlerin dış satımı azalır.
– İç tüketim artar.
– İthalat artar.
– Ülkenin kalkınma hızı düşer.
– Çevre sorunları artar.
– Gecekondulaşma ve çarpık kentleşme ortaya çıkar.
– Konut ihtiyacı artar.
Cevap C’dir.

SORU 3
Aşağıda, Türkiye’de bir il merkezine ait yıllık ortalama yağış ve sıcaklık grafiği verilmiştir.
Kayseri ortalama sıcaklık ve yağış grafiği
Grafikteki bilgiler dikkate alındığında bu il merkezinin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
A) Kayseri
B) Şanlıurfa
C) Erzurum
D) Bursa
E) Ardahan
Grafik incelendiğinde Erzurum ve Ardahan illeri olamayacağı sıcaklık değerlerinin eksi değerlere inmemesinden anlaşılmıştır. Şanlıurfa ilinde ise yaz aylarında sıcaklık değerleri 30 derece üzerindedir ve bu dönemde yağış miktarı sıfıra yakındır bu nedenle Şanlıurfa olamaz. Bursa seçeneğine baktığımızda ise Bursa’da kış yağışlarının daha fazla olması ve Kayseri ilinin iklimine göre daha ılıman bir iklim görülmesi nedeni ile Bursa olamaz diyoruz.
Cevap A’dır.

SORU 4
Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir.
dağ grafiği
Bu alanlardan hangileri yüksek dağlık bölgeler arasında yer almaz?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve IV
D) III ve V
E) IV ve V
Haritada;
I. Kayalık Dağları
II. And Dağları
III. Alpler
IV. Batı Sibirya Ovası
V. Çin Ovası
Cevap E’dir.

SORU 5
I. Sahra’nın güneyindeki ülkelerde 1984-1985 yıllarında görülen kuraklığa bağlı olarak 1 milyonun üzerinde insanın açlıktan hayatını kaybetmesi
II. 2004 yılında depreme bağlı olarak gelişen ve Hint Okyanusu’nda etkili olan dev tsunaminin kıyı kesiminde 200 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olması
III. Muson Asyası’nda 2004 yılının haziran ve temmuz aylarında meydana gelen aşırı yağışlar sonucu 300 kişinin yaşamını yitirmesi ve binlerce kişinin ise çeşitli şekillerde zarar görmesi
IV. Şili’de 2010 yılının şubat ayında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremde 524 kişinin hayatını kaybetmesi ve binlerce kişinin evsiz kalması
Farklı zamanlarda meydana gelen yukarıdaki doğal afetlerden hangilerinin oluşumunda iklimin etkisi daha fazladır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV
Aşırı sıcaklar, Aşırı soğuklar, Aşırı yağışlar, Kuraklık ve Şiddetli Rüzgârlar Klimatolojik – Meteorolojik kökenli olaylardır.
Volkanik olaylar, Tsunami, Depremler ve Kütle hareketleri Jeolojik ve Jeomorfolojik kökenli olaylardır.
Bu nedenle Cevap B’dir.

Yazar Hakkında

Coğrafya hayata bakış açım, hayat felsefem..

2 yorum

  1. Grafik sorusu hariç sorular kolay gelmiş. Grafikte çok zor değil gibi. Hemen soruları sunulara ekliyoruz dimi hocam?

    • Grafik sorusu çok zor değil belki ancak Şanlıurfa seçeneği öğrenciler için çok güçlü bir çeldirici oldu. Sunularımız yeni dönem için zaten güncellenecek tabiki bu yılın YKS soruları da slaytlarımıza eklenecektir.

Cevap Yaz