9. Sınıf Coğrafya Ölçme ve Değerlendirme Cevapları Sayfa 13 Meb

0

9. Sınıf Coğrafya Ölçme ve Değerlendirme Sorularının Cevapları Sayfa 13 Meb

Arkadaşlar bu yazımızda Meb ( Milli Eğitim Kitabı ) 9. sınıf Coğrafya dersi ölçme değerlendirme sorularının cevaplarını paylaşıyoruz. 9. Sınıf Coğrafya Ölçme Değerlendirme Sorularının Cevaplarını sizin kendi cevaplarınızla karşılaştırma ve kontrol etme amaçlı paylaşılmıştır. Kolay gelsin.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

1. Atmosfer (Hava Küre), Hidrosfer (Su Küre), Litosfer (Taş Küre) ve Biyosfer (Canlılar Küresi) doğayı oluşturan dört temel ortamı meydana getirir.
2. Yer altı zenginlikleri, dört temel ortamdan biri olan Litosfer (Taş Küre)’de yer alır.
3. İnsanın karalar üzerindeki yaşayış ve dağılışını etkileyen önemli faktörlerden biri de iklimdir.
4. Yağış, Rüzgar, Yıldırım gibi olaylar atmosferde oluşur.
5. Yeryüzü şekillerini inceleyen bilim dalı Jeomorfolojidir.
6. Coğrafyanın dallarından biri olan Hidrografya su küreyi inceler.
7. Coğrafyanın dallarından biri olan biyocoğrafya Canlılar (Biyosfer) küresini inceler.
8. Klimatoloji ( iklim) bilimi demektir.
9. Coğrafyanın dallarından biri olan klimatoloji, meteoroloji verilerinden faydalanır.
10. Biyocoğrafya; Biyoloji, Botanik, Zooloji ve Tıp bilimlerinden yararlanan coğrafyanın bir dalıdır.
11. Jeoloji ve jeofizik bilimleri coğrafyanın dallarından biri olan Jeomorfoloji’ye yardımcı olur.

Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

1. Canlıların bulunduğu doğal ortama ne ad verilir?
Doğru Cevap : Biyosfer

2. Denizlerde hangi doğal olaylar meydana gelir?
Doğru Cevap : Dalga, Su akıntıları, Gelgit, Tsunami, Buharlaşma.

Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi insanın doğal sistemler üzerindeki etkisini gösteren bir örnektir?
A) Aşırı yağışların heyelan olayını tetiklemesi
B) Deniz seviyelerindeki değişimler
C) Bir dağ yamacı boyunca bitki türlerinin değişmesi
D) Yanlış arazi kullanımının erozyonu tetiklemesi
E) Kuzey yarım kürede yerleşmelerde daha çok güney cephenin tercih edilmesi

2.
I.Canlıların yeryüzüne dağılışını ve bu dağılışa etki eden faktörleri inceler.
II. Elde ettiği veriler sonucunda iklim tiplerini ve etki alanlarını ortaya koyar.
III. Yeryüzü şekilleri, toprak oluşumu vb olayların oluşum nedenlerini süreçlerini ve insanlarla ilişkilerini
inceler.
IV. Okyanus, göl, deniz, akarsu ve yer altı sularının oluşumunu ve dağılışını inceler.

Yukarıdaki açıklamalarda coğrafyanın hangi yardımcı bilim dalı ile ilgili bilgi verilmemiştir?
A) Biyocoğrafya (I)
B) Klimatoloji (II)
C) Hidrografya (IV)
D) Ulaşım coğrafyası
E) Jeomorfoloji (III)

Yazar Hakkında

Coğrafya hayata bakış açım, hayat felsefem..

Cevap Yaz