2017 YGS Coğrafya Soruları ve Çözümleri

8

2017 YGS COĞRAFYA SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

Sevgili arkadaşlar bir zorlu sınavı daha atlatmış bulunmaktasınız. Bu yılki YGS Coğrafya sorularına baktığımızda genel anlamda biraz kolaylık göze çarpıyor ancak ince ayrıntılar ve kimilerine göre de hata sayılabilecek noktalar yok değil. Şimdi 2017 YGS Coğrafya sorularına bakıp çözümlerini sizinle paylaşalım. Öncelikle geçmiş yıllardaki konulara göre çıkmış sorulara da göz atalım.
Ygs Coğrafya Soru Dağılımı


Ygs Coğrafya 16. Soru
Okyanus Akıntıları
Dünyanın yıllık ortalama sıcaklık dağılışının verildiği izoterm haritasında 20⁰ C eğrisinin Güney Amerikanın batısında kuzeye doğru bükülmesi, Peru soğuk su akıntısının aynı enlemlerdeki Güney Amerika kıtasının doğu kıyılarına göre daha soğuk olmasına neden olan bir olaydır.
Cevap B’dir.

Ygs Coğrafya 17. Soru
Cevap 17
02:30 da Çin’den hareket eden uçak GMT +8’den GMT – 8’e 11 saat yol alıyor. 02:30 da yola çıkan uçağa 11 saat uçuş süresi de eklendiğinde uçağın Çin saati ile inişi bulunmuş olur. Aralarındaki saat farkı olan 16 saat, daha batıda olduğu için çıkarıldığında San Fransisko yerel saati 21.30 ve uçağın iniş tarihi 31.12.2016 e ulaşılmış olur.
Cevap E’dir.

Ygs Coğrafya 18. Soru
Cevap 18
Soruda verilen yükselti aralığı belirtilmemiş topografya haritası dikkatle incelendiğinde, izohipslerde “V” şeklinin oluştuğu alanlarda V’nin sivri ucu kendinden yüksek bir eğriyi işaret ediyorsa burası Vadi, kendinden alçak bir eğriyi işaret ediyorsa burası bir Sırtı gösterir. Bu durumun oluşabilmesi için C seçeneğinde olduğu gibi tahmini yükselti değerleri verilmelidir.
Cevap “C” dir.

Ygs Coğrafya 19. Soru
Soruda verilen yerler ele alındığında;

 • Kuzey Amerika’nın batısı
 • Güney Amerika’nın kuzeyi
 • Afrika’nın güneyi
 • Hindistan’ın doğusu
 • Avusturalya’nın güneydoğusu

verilmiştir. Bunlardan “I ve IV” numaralı bölgelerde kaynağını dağlık bölgelerden alan akarsular yer aldığı için bunlar “kar ve buz erimelerinden” beslenmektedir.
Cevap “B” dir.


Ygs Coğrafya 20. Soru
Sorunun öncülü ele alındığında;

 • Bulunduğumuz yerleşmede ne kadar insan yaşıyor: Nüfus Coğrafyası – A
 • Çevremizde hangi ürünler yetişiyor: Tarım Coğrafyası – C
 • Isınma ihtiyacımızı hangi kaynaklardan karşılıyorsunuz: Enerji Coğrafyası – D
 • Çevrenizdeki binaların yapımında ne tür malzemeler kullanılıyor: Yerleşme Coğrafyası – E

Cevap B’dir.


Ygs Coğrafya 21. Soru
Tartışmlı bir soru olmasına rağmen. Soruda bir ülkenin 1950 ve 2000 yıllarında nüfus yapılarının genelleştirilmiş grafikleri verilmiştir. Bu çizimden yola çıkılarak “söylenemeyecek” olan bilgi sorulmaktadır. Piramitleri verilen ülke giderek gelişmiş bir ülkedir. Dolayısıyla nüfus artış hızı azalmıştır. İkinci piramidin üst kısmı genişlemiş, yaşlı ölüm oranları azalmıştır. Aktif ve yaşlı nüfus arttığı için, ortalama yaşam süresi uzamıştır. İlk grafikte tabanda yaşanan genişleme eğilimi doğum oranındaki hızlı artışı gösterirken, ikinci piramidin tabanındaki düzleşme doğum oranlarındaki azalmayı gösterir. Ancak çizimlerden yararlanılarak “çocuk ölüm oranlarına” dair her hangi bir şey söylenemez.
Cevap E’dir.

Ygs Coğrafya 22. Soru
Soruda Akdeniz iklim bölgesinin yayılım alanında görülen “maki” bitki topluluğunun dağılışı verilmiştir. Soru bu şekliyle coğrafyanın en kolay sorusu olarak nitelenebilir. A – B – D – E seçeneklerine öncülde verilenlerden yola çıkılarak ulaşılamaz.
Cevap “C” dir.

Ygs Coğrafya 23. Soru
Zor sayılabilecek bir soru
Türkiye haritası üzerinde verilen yerler ele
alındığında;
I. Ergene ovası
II. Yukarı Sakarya ovaları
III. Tahtalı Dağları
IV. Çukurova
V. Altınbaşak ovası olduğu görülür.
Verilen yerler içinde engebenin en fazla olduğu alan “III.” dür.
Cevap “C”dir.

Ygs Coğrafya 24. Soru
Türkiye 1927 – 2017 yılları arasında yaşanan süreçte, nüfus bakımından gelişmemiş bir ülkeden giderek gelişen bir ülkeye benzeyen “gelişmekte olan ülke” karakterine sahip olmuştur. Dolayısıyla A – B – C – E seçeneklerinde söylenenler Türkiye’nin nüfus özelliklerini yansıtır. Ancak “D” seçeneğinde açıklanan durum kesinlikle söylenemez.
Cevap “D” dir.

Ygs Coğrafya 25. Soru
Dünya haritası üzerinde verilen yerler şunlardır.

 • Kuzey Amerika: Nevada Çölü
 • Güney Amerika: Atacama Çölü
 • Kuzey Afrika: Sahra Çölü
 • Güney Afrika: Namib Çölü
 • Güneybatı Asya: Arap Çölü ve Basra Çölü
 • Orta Asya: Gobi, Kızılkum ve Taklamakan çölleri

Buna göre cevap “A”dır.


Ygs Coğrafya 26. Soru
Sorunun seçenekleri ele alındığında;
A: Hidrografik yapı
B: İklim
C: Beşeri faaliyetler
D: Yer şekilleri
E: Ekonomik coğrafya özelliklerinin işlendiği görülüyor.
Cevap “D”dir.

Ygs Coğrafya 27. Soru
Tsunamilerin yaşanmasında;

 • Okyanus tabanında yaşanan depremler (III),
 • Deniz altı volkanizması(IV),
 • Derin deniz tabanına doğru yaşanan heyelanlar,
 • Deniz tabanı genişlemesi

gibi faktörler etkili olmaktadır. Dolayısıyla
cevap “E” dir.

Yazar Hakkında

Coğrafya hayata bakış açım, hayat felsefem..

8 yorum

 1. Üniversite sınavında çıkmış coğrafyadan toplam 50 soru yok mu çözümlü olsun. Lütfen acil ödev yardım ederseniz çok sevinirim sayfanızı çok beğendim.

  • 🙂 Olsa dükkan senin. Mert Yılmaz biz ödev yapmıyoruz. Sitemize çıkmış sorularla ilgili testler ekleyeceğiz ancak acil olamayacağız galiba.

Cevap Yaz