Coğrafya 5E Modeli Ders Planı Örneği

0

5E modeline göre coğrafya 10. sınıf Türkiye’nin iklimi konusunda hazırlanan ders planı örneğidir. Coğrafya 5E modeli ders planı örneğini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. iyi çalışmalar.

5E Modeli Nedir?

1- Öğrencilerin yeni kavramları keşfetmelerini ve onları önceki bilgileriyle kaynaştırmalarını hedef alır.
2- Gerçekleştirilen öğretim etkinlikleri öğrencileri, problem durumunda kendi bilgilerini yine kendilerinin oluşturmalarını sağlayacak şekilde düzenlenir.
3- 5E modeli öğretmen için bir yardımcı ve düzenleyici modeldir.
4- Öğretmen için genel bir çerçevedir.
5E öğrenme modeli nedir?5- Öğrencinin araştırma merakını artıran etkinliklerden oluşmaktadır.
6- Öğrencileri motive ederek dikkatlerini çeker.
7- Öğretmen için dersi basamaklandırarak planlayan bir yaklaşımdır.

5E Modeli Aşamaları

Dikkat çekme-giriş (Engage-Enter)
Keşfetme (Explore)
Açıklama (Explain)
Derinleştirme (Elaborate)
Değerlendirme (Evaluate)

Öğretmenin Rolü

1- Öğrencinin öğrenmesini kolaylaştıran bir rehber, bir yardımcı veya kılavuz olmaktır.
2- Öğrenciyi merkeze almalı.
5E öğrenme modeli öğretmen rolü3- Öğrencilerin ön bilgilerinden hareketle, onların ilgi ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak suretiyle, katılımcı gözlemci olarak öğrenme-öğretme sürecini yönlendirmelidir.
4- Bilginin zihinde yapılandırılmasının farkına varılacak ve nasıl öğrenildiğinin yansıtılmasını sağlayacak öğrenme öğretme yaşantıları düzenlenmelidir.
5- Bu süreçte farklı strateji, yöntem teknikler kullanılmalıdır.
6- Konuyla ilgili öğrencilerin merakını uyandıracak çeşitli materyaller sınıfta sergilenir.
7- Sınıf ortamında istenilen amaca ulaşabilmek için öğretmenlerin öğretim programlarını benimsemeleri gerekir.
8- Öğretmenler gerekli bilgi ve beceriye sahip değillerse programın başarılı olması düşünülemez.

Yazar Hakkında

Coğrafya hayata bakış açım, hayat felsefem..

Cevap Yaz