Türkiye’nin Çevre Konusunda Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler

0

Türkiye’nin Çevre Konusunda Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler
• Akdeniz Genel Balıkçılık Konseyi Kurulması Hakkında Anlaşma, Roma 1949
• Kuşların Korunması Hakkında Uluslararası Sözleşme, Paris 1959
• Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma Teşkilatı Kurulması Hakkında Sözleşme, Paris 1951
• Nükleer Enerji Sahasında Hukuki Mesuliyete Dair Sözleşme
• İşçilerin İyonize Edici Radyasyonlara Karşı Korunması Hakkında Sözleşme, Cenevre 1960
• Atmosferde, Uzayda ve Sualtında Nükleer Silah Deneylerini Yasaklayan Sözleşme, Moskova 1963
• Hayvanların Uluslararası Nakliye Sırasında Korunması Konusunda Avrupa Sözleşmesi, Paris 1968
• Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Hakkında Sözleşme, Paris 1972
• Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Doğal Yaşama Ortamlarının Korunması Sözleşmesi, Bern 1979
• Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi, Barselona 1976
• Akdeniz’in Gemi ve Uçaklardan Vaki Olan Boşaltmalarla Kirlenmesinin Önlenmesine Dair Protokol,
Barselona 1976
• Uzun Menzilli Sınırlar ötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi, Cenevre 1979
• Nükleer Kaza Halinde Erken Bildirim Sözleşmesi, Viyana 1990
• Tehlikeli Atıkların Sınırlar ötesi Taşınımının ve İmhasının Kontrolü Sözleşmesi, Basel 22.3.1989
• Gemilerin Sebep Olduğu Deniz Kirlenmesini Önleme Sözleşmesi
• Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü,
• Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, Rio de Janeiro 5.6.1992
• Karadeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi, 1992
• Özellikle Su Kuşları Yaşama Alanı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında
Sözleşme (RAMSAR),
• Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi, Aralık 1994, Paris
• Antarktika Antlaşması,
• CITES Nesli Tehlikede Olan Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine ilişkin Sözleşme

Doğal Çevre Sözleşmeleri

Yazar Hakkında

Coğrafya hayata bakış açım, hayat felsefem..

Cevap Yaz