İllerimizin Ortanca Yaş Dağılış Haritası

0

Ortanca (medyan) yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Nüfusun yaşlanması ile ilgili bilgi veren göstergelerden biri olan ortanca yaş, 2015 yılında 31,0 iken 2020 yılında 32,7 oldu. Ortanca yaş 2020 yılında erkeklerde 32,1, kadınlarda 33,4 olarak gerçekleşti.

Ülkemizde yaşlı nüfusunun artmasının bir göstergesi olarak her yıl ortanca yaş değeri da yükselmektedir. Nüfus projeksiyonlarına göre, ortanca yaşın 2025 yılında 34,1, 2030 yılında 35,6, 2040 yılında 38,5, 2060 yılında 42,3 ve 2080 yılında 45,0 olacağı öngörülmüştür.

Aşağıdaki tabloda ortanca yaş değeri en fazla ve en az olan iller gösterilmiştir. Tabloya baktığımızda ortanca yaşı en yüksek olan ilk üç ilin Sinop, Balıkesir ve Kastamonu olduğu görülmektedir. Şanlıurfa, Şırnak ve Ağrı ise ortanca yaşın en düşük olduğu illerdir.

Sinop, 41,4 ortanca yaş değeri ile Türkiye’nin ortanca yaşı en yüksek ili olurken Şanlıurfa 20,4 ortanca yaş değeri ile en düşük ortanca yaşa sahip ili olmuştur. Bir başka deyişle Sinop ilinde yaşlı nüfus çok fazla iken, Şanlıurfa ilinde ise çocuk nüfus çok fazladır.

Ortanca yaşı en yüksek olan iller Ortanca yaşı en düşük olan iller
İl Ortanca yaş İl Ortanca yaş
Sinop 41,4 Şanlıurfa 20,4
Balıkesir 40,6 Şırnak 21,2
Kastamonu 40,6 Ağrı 22,3
Giresun 40,4 Siirt 22,4
Edirne 40,4 Muş 22,6

 

 

 

Aşağıdaki haritada Türkiye’nin illere göre ortanca yaş dağılış haritası (2020) verilmiştir. Haritada gri renkle gösterilen illerde ortanca yaş değerleri en düşüktür. Kırmızı ve koyu kırmızı renkle gösterilen illerde ortanca yaş değeri 35’ten yüksektir. Diğer illerin ortanca yaş değerlerini lejant kısmındaki renklere bakarak görebilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.

Türkiye'nin İllere Göre Ortanca Yaş Dağılış Haritası (2020)

 kaynak: www.tuik.gov.tr

Yazar Hakkında

Cevap Yaz