9.Sınıf Coğrafya Performans Ödevi Konuları (55 Konu)

0

9. Sınıf Coğrafya Performans Ödevi Örnekleri ( 55 Konu )

 • Okyanus akıntıları, özellikleri, etkileri ve harita üzerinde gösterilmesi
 • Dünya iklim bölgeleri yaratıcı drama çalışması (GRUP ÇALIŞMASI)
 • Levha tektoniğinin aşamalarını Jeolojik Zaman çizelgesi ile ilişkilendirilmesi
 • Jeolojik zaman çizelgesinin oluşturulması
 • Volkanik dağ modeli oluşturma
 • İç kuvvetler ve Türkiye’deki etkilerini araştırma
 • Ülkemizde kıyı tipleri ve oluşum süreçleri
 • Buzulların oluşturduğu şekiller
 • Ülkemizde kütle hareketleri
 • Ülkemizde akarsuların oluşturduğu şekiller
 • Akarsu aşındırması ve biriktirmesi sonucu oluşan yer şekilleri
 • Yer şekillerinin diyagramlarının çizimi (Akarsuların oluşturduğu şekiller)
 • Modern coğrafyanın kurulmasında katkısı olan bilim adamları, eserleri ve hayatları
 • Coğrafya’ya katkıda bulunan bilim adamları
 • Coğrafi bir bilinç sahibi kişinin hayatından çeşitli kesitleri hikaye yoluyla tasvir ediniz.
 • Haritacılığa katkıda bulunan Türk bilim adamları
 • Harita çiziminde kullanılan projeksiyon tipleri
 • Uzaktan Algılama Tekniği
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri ve uygulanabilirliği.
 • Uluslar arası saat dilimleri
 • Yerel saat ile ilgili soruların çözümü
 • Bir haritada en az 3 ilin yüzölçümünü milimetrik kağıt üzerinden ölçme
 • Harita ve ölçeklerden yararlanma, harita üzerinde uzunluk ve alan hesaplamaları.
 • Bir maket üzerinde Eşyükselti eğrilerinin gösterilmesi
 • Dünyada görülen iklim tipleri (Harita)
 • İklim kuşakları ve önemi
 • Dünyanın hareketleri, sonuçları ve insan hayatına etkileri
 • Dünyanın şekli, eksen eğikliği, günlük ve yıllık hareketlerinin etkisi.
 • Farklı iklim kuşaklarının özelliklerine göre sloganlar hazırlanması
 • Ekinoks ve gündönümü hakkında anlatılan öyküler – halk hikayeleri
 • Hava olaylarını uydu fotoğraflarından incelenmesi
 • İnsan faaliyetleri ve coğrafya
 • Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörler
 • Yakın çevremizdeki çevre sorunları
 • Bir köy yerleşmesinin beşeri özellikleri
 • Bölge sınırları değişir mi? Çeşitli dönemlerde değişen bölge sınırı örnekleri
 • Farklı kriterlere göre belirlenmiş çeşitli bölge haritaları
 • Çeşitli coğrafi kriterlere göre oluşturulmuş bölge örnekleri
 • Doğadan nasıl yararlanıyoruz (Kavram haritası)
 • İnsanların gereksinimlerine göre doğal çevreyi kullanma biçimlerinden örnekler
 • Doğa insanı yönlendiriyor mu?
 • Doğal çevrenin insanlar tarafından yanlış kullanılması sonucu doğada meydana gelen değişimler
 • Daha güzel bir çevre (Kompozisyon, şiir, resim, karikatür)
 • İnsan doğayı değiştiriyor mu?
 • Doğal ortamda insan eliyle meydana gelen değişim örnekleri

 

Yazar Hakkında

Cevap Yaz