10. Sınıf Coğrafya Performans Ödevi Konu Örnekleri (60 Konu)

0

10. Sınıf Coğrafya Performans Ödevi Konu Örnekleri

 • Dünya’daki büyük akarsuları karşılaştırarak analiz etmek.
 • Dünya’daki büyük göllerin özelliklerini karşılaştırarak analiz etmek.
 • Türkiye’de sağlık alanında kullanılan suların yerlerinin Türkiye haritası üzerinde gösterilmesi
 • Erozyon, önemi, insanların yaptığı yanlış uygulamalar, fotoğraflar
 • Bitki örtüsü – iklim – yer şekilleri ilişkisi
 • Gelişmiş, geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik ve sosyal özellikleri
 • Dünyada nüfusu en fazla olan ilk 10 ülkenin konumları, ekonomik özellikleri ve nüfus piramitleri
 • Dünyada nüfusu en az olan ilk 10 ülkenin konumları, ekonomik özellikleri ve nüfus piramitleri
 • Avrupa ülkelerinin nüfus piramitleri
 • Afrika ülkelerinin nüfus piramitleri
 • Asya ülkelerinin nüfus piramitleri
 • Farklı kıtalarda yer alan, farklı ekonomik özelliklere sahip 3 er ülkenin nüfus piramitlerinin karşılaştırılması
 • Gelişmiş ve geri kalmış ülkelerin nüfus özellikleri hakkında grafikler kullanarak bilgi veriniz.
 • Seçilen iki ülkenin nüfus verilerinden yola çıkarak piramit oluşturma ve sosyo-ekonomik özelliklerini karşılaştırılması
 • Ekonomik Faaliyetler Nasıl Sınıflandırılır?
 • Türkiye’nin Coğrafi konumu ve ülkemize sağladığı avantajlar
 • Türkiye yağış haritası inceleme ve yetişen tarım ürünleri ile bağlantısı
 • Türkiye’de farklı iklim bölgelerindeki şehirlere ait iklim verilerinin karşılaştırılması
 • Türkiye iklim haritası
 • Türkiye bitki dağılışı haritası
 • Dünya haritası üzerinde önemli ulaşım hatları ve geçit alanları belirlenerek konumsal analizlerinin yapılması ve etkilerinin araştırılması
 • Uluslararası ulaşım hatlarının bölgesel etkileri
 • Uluslararası ulaşım hatlarının küresel etkileri
 • Uluslararası Etkileşim Açısından Deniz Yolları
 • Dünyanın önemli boğaz ve kanalları (Panama Kanalı, Süveyş Kanalı, Cebelitarık Boğazı, İstanbul-Çanakkale, boğazları, Malakka Boğazı, Hürmüz Boğazı, Babülmendep Boğazı)
 • Dünyada doğal afetler, coğrafi dağılışı ve etkileri
 • Kayaç koleksiyonu yapılması
 • Toprak koleksiyonu yapılması
 • Kurutulmuş bitki koleksiyonu yapılması
 • Göç konusunda Gazete kupürlerinden pano hazırlama
 • Kayaçların oluşumu, kayaç tipleri ve kayaçların sınıflandırılması
 • Kayaçların hayatımızdaki yeri
 • Türkiye’de yer altı suları ve kaynakların sağlık alanında kullanılması
 • Orman ağaçları
 • Bozkır bitkileri
 • Maki türleri
 • Toprak erozyonu oluşturan etkenler ve Türkiye’de toprak erozyonundan korunma yollarının araştırılması
 • Türkiye’de dış kuvvetlerin (akarsu, rüzgâr, dalga ve akıntılar) oluşturduğu yer şekilleri
 • Türkiye’nin dağları (oluşumları, dağılışı ve insan hayatına etkileri)
 • Türkiye’nin akarsuları
 • Türkiye’de endemik bitkiler
 • Doğal afetlerin sınıflandırılması
 • Tsunami nedir? Dünyadan örnekler-fotoğraflı
 • Dünyada kasırga ve hortumlar.
 • Doğal afetlerden korunma yolları
 • Şehrimize göç etmiş olan en az 5 aile ile Röportaj
 • Ekonomik gelişmişlik ile ulaşım arasındaki ilişkiler
 • Ekonomik gelişmişlik ile iletişim arasındaki ilişkiler
 • Liman kentleri ve özellikleri
 • Örnek bir köy yerleşmesi incelemesi
 • Çarpık kentleşme
 • Köyaltı yerleşmeler
 • Bir göç hikayesi (Röportaj)
 • Türkiye’de iç göçlerin sebep ve sonuçları
 • Doğal afetlerin oluşmasında insan etkileri

 

Yazar Hakkında

Cevap Yaz