Transgresyon (Deniz ilerlemesi)

0

Deniz ilerlemesi (Transgresyon)

Volkanik olaylar sonucu çıkan milyonlarca tonluk materyal, iklim değişikliği, buzul oluşumu ve dış güçler tarafından taşınan materyallerin belirli bölgelerde birikmesi kara yükünü artırır. Ağırlaşan kara, mantoya daha fazla batar ve kara kütlesinde genel bir çökme meydana gelir. Kara çökünce deniz karaya doğru ilerler ve kıyının bir kısmı deniz altında kalır. Denizin karaya ilerlemesine transgresyon denir.

Transgresyon (Deniz ilerlemesi) nedir

Yazar Hakkında

Coğrafya hayata bakış açım, hayat felsefem..

Cevap Yaz