Heyelan

0

Heyelan

Fazla eğimli yerlerde, suya doygun hâle gelen ve geçirimsiz tabakalar üzerinde bulunan toprak kütlesinin yer çekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle eğim doğrultusunda kayması olayıdır. Genel olarak heyelan terimi ile açıklanan bu hızlı kütle hareketleri asıl heyelanlar, göçmeler ve toprak kaymaları olmak üzere üç tipe ayrılabilirler.
Ülkemizde en çok Doğu Karadeniz’de görülür.

Heyelan nedir

Yazar Hakkında

Coğrafya hayata bakış açım, hayat felsefem..

Cevap Yaz