Enerji Akışı

0

Enerji Akışı

Canlıların tüm yaşamsal etkinliklerini devam ettirmek için enerjiye gereksinimleri vardır. Güneş’ten sağlanan bu enerji üretici, tüketici ve ayrıştırıcılara doğru giden, her canlıda değişime uğrayan ve tek yönlü olan bir enerji akışıdır. Canlılar tarafından alınan bu enerjinin bir kısmı yaşamsal faaliyetler için kullanılır, bir kısmı diğer canlılara aktarılır, bir kısmı ise ısı olarak çevreye yayılır. Doğada kesintisiz olarak gerçekleşen bu döngüye de enerji akışı adı verilir. Aşağıdaki şekilde de gösterildiği gibi Güneş, ekosistemdeki enerji akışında temel enerji kaynağıdır. Bu enerji, önceki konularımızda öğrendiğiniz gibi üreticiler tarafından fotosentez yoluyla besine çevrilir. Enerjinin bir kısmı birincil, ikincil ve üçüncül tüketicilere geçer. Yaşamlarını kaybeden canlıların bünyesindeki enerjinin büyük bir kısmı ise ayrıştırıcılar tarafından kullanılır ve ekosistemdeki enerji akışı gerçekleşmiş olur.

Enerji Akışı

Yazar Hakkında

Coğrafya hayata bakış açım, hayat felsefem..

Cevap Yaz