Birikinti Konisi

0

Birikinti Konisi

Akarsu biriktirme şekillerinin en yaygın olanlarıdır. Dik yamaçlardan hızla akan suların aşındırma ve taşıma güçleri fazladır. Ancak eğimin birden azaldığı yerlerde akarsuların hızları ve taşıma güçleri de azaldığı için içlerindeki çakıl, kum gibi materyalin bir kısmını burada biriktirir. Birikme sonucu oluşan ve koniye benzeyen bu şekiller, birikinti konisi adını alır. Birikinti konilerinin daha yayvan olanları ise birikinti yelpazesi olarak adlandırılır.

Birikinti Konisi nedir

Yazar Hakkında

Coğrafya hayata bakış açım, hayat felsefem..

Cevap Yaz