Coğrafya 9 | Coğrafya Hocası - Part 3

"COĞRAFYA 9" kategorisindeki yazıları incelemektesiniz.

Beşeri Dokular

Beşeri Dokular İnsan ile doğal çevre arasındaki ilişkileri dağılış, kıyaslama, sebep-sonuç ilişkilerine bağlı kalarak araştıran ve sonuçlarını sentez hâlinde ortaya koyan bilim coğrafyadır. Coğrafyanın merkezindeki insan, hemen her coğrafi denklemde en temel unsur durumundadır. Bu bakımdan nüfusun miktarı, artışı, yeryüzündeki dağılışı, bu dağılışa etki eden süreçler, nüfusun sosyal ve ekonomik yapısı ile hareketleri coğrafya bilimi içerisinde son derece önemli bir yere sahiptir. Coğrafi yeryüzünde, insan topluluklarının hayatlarını sürdürme, daha iyi bir şekilde yaşamasıyla ilgili olarak yaptığı çok çeşitli faaliyetleri vardır. İnsanın kendisinin, yerleşmesi, beslenmesi ve daha iyi bir hayat seviyesi oluşturmak için gerçekleştirdiği bütün faaliyetlere beşeri olaylar denir. Beşeri olayların...

Dış Kuvvetler: Buzullar

Buzullar Kutup bölgeleri ile yüksek dağların üst kısımlarında bütün yıl hiç erimeden kalan karlara toktağan kar (daimi) denir. Enlemin etkisiyle toktağan kar sınırı Ekvatordan Kutuplara doğru azalır. Bugün dünyanın yaklaşık %10 ‘u (15 milyon km² si) buzullarla kaplıdır. Buzulların etki alanı daha çok kutuplara yakın yerlerdir. BUZUL ÇEŞİTLERİ Sirk Buzulu : Yüksek dağlık alanlardaki küçük çukurlukları dolduran buzullardır. Yurdumuzda bazı yüksek dağlık bölgelerde vardır. Ör: Cilo (Buzul Dağı) Sat, Ağrı, Tendürek, Süphan , Kaçkar, Erciyes, Uludağ, Beydağları, Geyik Dağları, Bolkar , Binboğa dağları gibi. Vadi Buzulu: Buzul aşındırması ile oluşan vadilerin içini dolduran buzullardır. Ör: Cilo dağında olduğu gibi. Takke Buzulu:...

Dış Kuvvetler: Çözülme, Heyelan, Erozyon, Toprak Oluşumu (Sunu)

Dış Kuvvetler: Çözülme, Heyelan, Erozyon, Toprak Oluşumu ve Toprak Çeşitleri hakkında hazırlanmış güzel bir sunum. iyi çalışmalar                 Kaynak: Cografya Hocası

Yoğuşma ve Yağış Çeşitleri (Sunu)

Yoğuşma ve Yağış Çeşitleri hakkında hazırlanmış güzel bir sunum. iyi çalışmalar                  

İklim Kuşakları

İklim Kuşakları MATEMATİK İKLİM KUŞAKLARI Dünya’nın küresel bir şekle sahip olması, Dünya’nın eksenin yörünge düzlemine eğik olması ve Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi gibi nedenlere bağlı olarak güneş ışınlarının Dünya’nın her yerine gelme açısı aynı değildir. Bu durum matematik iklim kuşaklarının oluşmasına neden olmuştur. Güneş ışınlarının dik ve dike yakın açılarla geldiği dönenceler arası bölgeye Tropikal Kuşak, güneş ışınlarının orta eğiklikte geldiği dönenceler ile kutup daireleri arasındaki bölgeye Orta Kuşak ve güneş ışınlarının eğik geldiği kutup daireleri ile kutup noktaları arasındaki bölgeye Kutup Kuşağı denilmektedir.   SICAKLIK KUŞAKLARI Yeryüzünde sıcaklık kuşaklarının oluşumunda; – Dünya’nın şekli – Okyanus akıntıları – Atmosferdeki genel...

Türkiye’nin iklim Bölgeleri Haritası

Türkiye’nin iklim Bölgeleri Haritası Türkiye’nin iklim Bölgeleri Haritası. Haritanın yüksek çözünürlüğe sahip olanını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.      

Çevre Sorunları

Çevre Sorunları Doğal çevrede meydana gelen değişimlerin bazıları doğal yolla gerçekleşirken, bazıları da beşeri etkilerle yani insan faktörüyle ortaya çıkmaktadır. Çünkü bir yeri yaşam alanı olarak seçen insan o yerde bazı değişiklikler yapar. Sanayi Devrimi öncesinde doğal çevrede meydana gelen değişikliklerin olumsuz etkileri daha azdı. Ancak sanayi devrimi ile birlikte ekonomik faaliyetlerde makine kullanımının artması, madenciliğin yaygınlaşması, enerji tüketiminin artması insanın doğa üzerindeki olumsuz etkilerinin artmasına neden oldu. Sanayi Devrimi ile başlayan gelişmeler doğanın insan üzerindeki etkilerini azaltırken, insanın doğa üzerindeki etkisini artırmıştır. Bu süreç içinde doğal dengenin bozulması bazı çevre sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Çevre sorunları çeşitlilik göstermekle...

Türkiye’nin Jeolojik Evreleri (Jeolojik Devirler)

Türkiye’nin Jeolojik Zamanlara Göre Geçirdiği Evreler: A) I. Zaman (Paleozoik): Bu devir 540 Milyon yıl önce başladı ve 370 milyon yıl sürdü. Ülkemizin yerinde Tetis Denizi (Jeosenklinal-Tortullaşma Alanı) bulunuyordu. Yan basınçlara uğrayan bu kısım yer yer kıvrılıp, yükselmiş ve basıklaşmış ve de sertleşmiştir. Bu sert kütlelere Masif denir. Bu zaman arazileri yaşlı, oturmuş ve sert olduğu için deprem açısından güvenlidir. olduğu içinBu jeolojik zamanın (Karbonifer) döneminde gör ormanlar yetişmiş ve bu bitki kalıntılarının göllerde birikmesiyle Zonguldak çevresi taş kömürü yatakları oluşmuştur. Yurdumuzda 1. zamanda oluşmuş metamorfik ve tortul araziler bulunur. Türkiye’nin remelini oluşturan metamorjik araziler, Yıldız Dağları, Güneydoğu Toroslar, Batı...

9. Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı Örneği 2014

9. Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı Örneği A- B grupları şeklinde hazırlanmış. Karma bir sınav. iyi çalışmalar            

Karstik Aşınım ve Birikim Şekilleri

Karstik Aşınım ve Birikim Şekilleri hakkında hazırlanmış güzel bir sunum. iyi çalışmalar            


 Yandex.Metrica DMCA.com Protection Status