Horst ve Graben

3

Horst ve Graben

Birbirine doğru hareket eden levhalar arasında sıkışan tortul tabakalar yükselerek dağ sıralarını oluşturmaktadır. Dağların oluşumu kırık ve kıvrım olmak üzere iki şekilde gerçekleşmektedir. Levhalar arasında sıkışan tortul tabakalar sert bir yapıda ise tabakalar, belirli bir hat boyunca kırılırlar. Kırılma hattı fay olarak adlandırılır. Bu olay sonucunda faylar boyunca tabakalar dikey yönde yer değiştirirler. Kırılma sonucunda yükselen kısımlara horst, çöken kısımlara graben denir. Horst alanları kırık dağları, grabenler ise çöküntü hendeklerini oluşturur.

Horst ve Graben nedir

Yazar Hakkında

Coğrafya hayata bakış açım, hayat felsefem..

3 yorum

Cevap Yaz