Fay Kaynağı

0

Fay Kaynağı

Fay hatlarının bulunduğu arazilerde fayları takip ederek yeryüzüne çıkan suların oluşturduğu kaynaklara ise fay kaynakları adı verilir. Bu tip kaynaklar, yerin derinliklerine kadar uzanan faylardan beslendiği için genelde sıcak suya sahiptir. Bu sıcaklığın da etkisiyle geçtikleri yerlerde tabakalardan farklı mineralleri eriterek bünyelerine katar. Bu nedenle fay kaynakları minerallerce zengindir. Kaplıca, ılıca gibi farklı isimlerle de anılan fay kaynaklarından sağlık turizmi ve maden suyu üretimi gibi alanlarda yararlanılmaktadır.
Ayrıca büyük fay kaynaklarından yenilenebilir bir eneji kaynağı olan jeotermal enerji elde edilmektedir. Bu kaynaklar, birçok ülkede konutların ısıtılmasında da kullanılmaktadır.

Fay Kaynaği nedir

Yazar Hakkında

Coğrafya hayata bakış açım, hayat felsefem..

Cevap Yaz