9. Sınıf Coğrafya Performans Ödevi Konu Örnekleri

0

9.SINIF COĞRAFYA PERFORMANS Ödev KONULARI

1. İç kuvvetler ve Türkiye’deki etkilerini araştırma
2. Yeryüzündeki başlıca iklim tipleri nelerdir
3. Toprak erozyonu oluşturan etkenler ve Türkiye’de toprak erozyonundan korunma yolları araştırması
4. Türkiye’de depremler ve korunma yolları nelerdir
5. Dünyanın şekli, eksen eğikliği, günlük ve yıllık hareketlerinin etkisi.
6. Harita ve ölçeklerden yararlanma, harita üzerinde uzunluk ve alan hesaplamaları.
7. Başlıca dış kuvvetleri araştırma
8. Gelişmiş ve geri kalmış ülkelerin nüfus özellikleri hakkında grafikler kullanarak bilgi veriniz.
9. Başlıca iklim elemanlarını araştırınız.
10. Haritacılığa katkıda bulunan Türk bilimadamları
11. Coğrafya’ya katkıda bulunan bilimadamları
12. Dünyada görülen iklim tipleri
13. coğrafi bilgi sistemleri (cbs)
14. Coğrafi bilgi sistemleri ve uygulanabilirliği.
15. Dünya iklim haritası(kısa açıklamalı-kartona)
16. Yakın çevre arazi incelemesi-Farklı yer şekilleri,özellikleri ve fotoğrafları
17. Coğrafi bir bilinç sahibi kişinin hayatından çeşitli kesitleri hikaye yoluyla tasvir ediniz.
18. Türkiye deprem bölgeleri haritası
19. Akarsuların oluşturduğu yer şekilleri (fotoğraflı)
20. İlk çağlarda dünyanın yoğun nüfuslu bölgeleri(Haritalı)
21. Bir şehri sevmek(Kompozisyon )
22. Bir köy yerleşmesinin beşeri özellikleri
23. Eski ve yeni İstanbul, Ankara (Fotoğraflı)
24. Türkiye yağış haritası inceleme ve yetişen tarım ürünleri ile bağlantısı
25. Köyde hayat (Araştırma)
26. Yakın çevremizdeki çevre sorunları(Araştırma-fotoğraflı)
27. Doğal çevrenin insanlar tarafından yanlış kullanılması sonucu doğada meydana gelen değişimler
28. Daha güzel bir çevre(Kompozisyon, şiir, resim, karikatür)
29. Farklı iklimler-farklı kültürler
30. Yerşekillerinin diyagramlarının çizimi(antiklina-senklinal-horst-graben-volkan kesiti-krater-fay tipleri)
31. Yerşekillerinin diyagramlarının çizimi(Akarsuların oluşturduğu şekiller)

Yazar Hakkında

Coğrafya hayata bakış açım, hayat felsefem..

Cevap Yaz