2017-2018 9. Sınıf Coğrafya Proje Ödevi Konuları

6

Yeni Müfredata uygun olarak hazırlanan 2017-2018 9.sınıf Coğrafya Proje ve Performans ödevi konu örnekleri. iyi çalışmalar

2017-2018 9. Sınıf Coğrafya Proje Ödevi Konuları:

 • Doğal unsurların insan yaşantısındaki etkisinden yola çıkarak doğa ve insan ilişkisini araştırınız
 • Haritacılık nedir? Harita biliminin gelişimine katkı sağlayan bilim adamlarını, dönemlerine göre araştırınız.
 • Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri araştırınız
 • Koordinat sistemi ve haritayı oluşturan unsurları araştırınız
 • Yakın çevreden eş yükselti eğrileriyle çizilmiş harita oluşturma
 • Dünyanın şekli ve hareketlerinin sonuçları
 • Hava durumu ve İklim özelliklerinin insan yaşamı üzerine etkilerini anlatan bir ödev hazırlayınız.
 • Hava olaylarının oluşum süreçleri ile atmosferin özelliklerini araştırınız
 • Hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırılması
 • Harita ve diğer görsel materyallerden yararlanarak farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışı hakkında çalışmalar
 • Haritalar kullanarak Türkiye’nin iklimini etkileyen faktörler hakkında çalışmalar.
 • Türkiye de görülen iklim tiplerinin özellikleri
 • Tablolar, grafikler ve haritalardan yararlanarak Türkiye’deki iklim elemanlarının özellikleri hakkında çalışmalar.
 • Yaşadığınız il’e ait bir tanıtım broşürü hazırlayınız..
 • Ülkemizde görülen köyaltı yerleşmelerini sınıflandırarak, özelliklerini açıklayınız.
 • Dünyadaki farklı bölge örneklerini ve bölge belirlemede kullanılan kriterler araştırınız
 • Çeşitli ölçeklerdeki bölge örneklerini kullanarak bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliliği
 • Haritalardan yararlanarak çeşitli coğrafî kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeler hakkında çalışmalar.
 • Bölgenin tanımını yaparak fiziki, beşeri ve ekonomik bölgelere Dünya üzerinden örnekler vererek açıklayınız.
 • Dünya üzerindeki ilk yerleşmelerin nerede ve nasıl kurulduğunu araştırınız. Harita ve resimlerden yararlanarak bu alanların özelliklerini açıklayan bir broşür hazırlayınız.
 • Tarım devriminden günümüze insanın doğada yapmış olduğu katkı ve zararların neler olduğunu örneklerle destekleyerek araştırınız.
 • Coğrafi bilgi sistemi ve uzaktan algılama teknolojisinin kullanım alanlarını araştırınız.
 • Günümüz de temel çevre sorunlarını açıklayan bir broşür hazırlayınız..
 • Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) nedir? CBS’nin kullanım alanları nelerdir? Araştırınız
 • İnsanların gereksinimlerinden yola çıkarak doğal çevreyi kullanma biçimlerini
 • Doğal çevrenin insan faaliyetlerine etkilerini ve insanların doğal çevreye uyum süreçleri
 • Örneklerden yararlanarak doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimlerin sonuçlarını araştırınız.

 

2017-2018 9. Sınıf Coğrafya Performans Ödevi Konuları:

 • Modern coğrafyanın kurulmasında katkısı olan bilim adamları, eserleri ve hayatları
 • Haritacılığa katkıda bulunan Türk bilim adamları
 • Harita çiziminde kullanılan projeksiyon tipleri
 • Uzaktan Algılama Tekniği
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri ve uygulanabilirliği.
 • Uluslar arası saat dilimleri
 • Yerel saat ile ilgili soruların çözümü
 • Bir haritada en az 3 ilin yüzölçümünü milimetrik kağıt üzerinden ölçme
 • Harita ve ölçeklerden yararlanma, harita üzerinde uzunluk ve alan hesaplamaları.
 • Bir maket üzerinde Eşyükselti eğrilerinin gösterilmesi
 • Dünyada görülen iklim tipleri (Harita)
 • İklim kuşakları ve önemi
 • Dünyanın hareketleri, sonuçları ve insan hayatına etkileri
 • Dünyanın şekli, eksen eğikliği, günlük ve yıllık hareketlerinin etkisi.
 • Farklı iklim kuşaklarının özelliklerine göre sloganlar hazırlanması
 • Ekinoks ve gündönümü hakkında anlatılan öyküler – halk hikayeleri
 • Hava olaylarını uydu fotoğraflarından incelenmesi
 • İnsan faaliyetleri ve coğrafya
 • Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörler
 • Yakın çevremizdeki çevre sorunları
 • Bir köy yerleşmesinin beşeri özellikleri
 • Bölge sınırları değişir mi? Çeşitli dönemlerde değişen bölge sınırı örnekleri
 • Farklı kriterlere göre belirlenmiş çeşitli bölge haritaları
 • Çeşitli coğrafi kriterlere göre oluşturulmuş bölge örnekleri
 • Doğadan nasıl yararlanıyoruz (Kavram haritası)
 • İnsanların gereksinimlerine göre doğal çevreyi kullanma biçimlerinden örnekler
 • Doğa insanı yönlendiriyor mu?
 • Doğal çevrenin insanlar tarafından yanlış kullanılması sonucu doğada meydana gelen değişimler
 • Daha güzel bir çevre (Kompozisyon, şiir, resim, karikatür)
 • İnsan doğayı değiştiriyor mu?
 • Doğal ortamda insan eliyle meydana gelen değişim örnekleri
 • Yeryüzündeki başlıca iklim tipleri nelerdir
 • Bir şehri sevmek(Kompozisyon )
 • Bir köy yerleşmesinin beşeri özellikleri
 • Eski ve yeni İstanbul, Ankara (Fotoğraflı)
 • Türkiye yağış haritası inceleme ve yetişen tarım ürünleri ile bağlantısı
 • Köyde hayat (Araştırma)
 • Yakın çevremizdeki çevre sorunları(Araştırma-fotoğraflı)
 • Doğal çevrenin insanlar tarafından yanlış kullanılması sonucu doğada meydana gelen değişimler
 • Daha güzel bir çevre(Kompozisyon, şiir, resim, karikatür)

Yazar Hakkında

Coğrafya hayata bakış açım, hayat felsefem..

6 yorum

  • Beyin fırtınası yaparak değişik konular çıkarmaya çalıştık. Sizin hoşunuza giden konuları kullanabilirsiniz. Yorumunuz için teşekkür ederiz.

Cevap Yaz