11. Sınıf Coğrafya Performans Ödevi Konuları

0

11.SINIF COĞRAFYA PERFORMANS ÖDEV KONULARI

1. Örnek bir fabrika incelemesi
2. Madenlerimizi tanıtıcı fotoğraflı sunu
3. Türkiye petrol ithalatı için yıllık ne kadar para harcıyor? Bu para ile ülkemiz adına neler yapılabilirdi?
4. Türkiye’de doğal afetler ve riskleri(Araştırma veya sunu)
5. Seçilen beş farklı kültürün tanıtımı, karşılaştırılması ve bu kültürlerin oluşumunda etkili olan coğrafi şartların incelenmesi
6. Türk kültürünü ve kültür öğelerini tanıtıcı fotoğraflı araştırma
7. Insanları turizme yönelten etmenler(Araştırma)
8. Turizmin aşağıdaki etkilerinden birinin araştırılması(fotoğraflı)
* Ekonomik etkiler
* Sosyal kültürel etkiler
* Çevre ve ekolojiye olan etkiler
9. Ülkemizdeki milli parklardan birinin tanıtımı(Araştırma veya sunu)
10. Dünyadaki milli parklardan birinin tanıtımı(Araştırma veya sunu)
11. Seçilen bir ülkenin coğrafi özelliklerinin tanıtılması
12. Kayaç koleksiyonu yapılması
13. Maden koleksiyonu yapılması
14. Yamula barajı,çevresel etkileri ve ekonomik beklentiler
15. Doğal kaynak kullanımının oluşturduğu olumsuz çevresel sorunlar(Yakın çevre)
16. Doğanın intikamı(Yanlış ve aşırı kaynak kullanımı sonucu hayatımızda oluşan çevresel zorluklar)
17. Madencilik sonucu ortaya çıkan çevre sorunları
18. Yakın çevremizde görülen çevre sorunları(Fotoğraflı arazi çalışması)
19. Atıkların değerlendirilmesi için yapılanlar, yapılabilecekler ve farklı öneriler
20. A’dan- Z’ye ekolojik bir kent tasarlıyoruz.

Yazar Hakkında

Coğrafya hayata bakış açım, hayat felsefem..

Cevap Yaz