Coğrafya 9 | Coğrafya Hocası - Part 2

"COĞRAFYA 9" kategorisindeki yazıları incelemektesiniz.

Projeksiyon Tipleri

Projeksiyon Tipleri Haritalardaki şekil ve alan bozulmalarının en aza indirilebilmesi için oluşturulan özel çizim yöntemlerine projeksiyon ya da iz düşüm yöntemleri denir. Bütün projeksiyonlar içten ışıklı bir model kürenin üzerine asetat (saydam plastik) geçirilmesi ile çizilir. Işığı yakılan model küreden yansıyan paralel ve meridyenler kağıt üzerine aktarılır. Böylece bir harita şablonu elde edilir. Daha sonra belirlenen amaca göre asetatın üzerine harita çizilir. Projeksiyonların bazıları uzunluk, bazıları açı, bazıları ise alanları gerçeğe daha yakın gösterir. Projeksiyonlar iz düşüm (yükseltinin sıfır kabul edilmesi) esasına göre çizildiğinden engebesi fazla olan yerlerin iz düşüm yüz ölçüm ile gerçek yüz ölçümleri arasındaki fark fazladır. Örneğin...

9. Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı 2015

9. Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Yazılı Örneği 20 sorudan oluşan çoktan seçmeli bir sınav. iyi çalışmalar            

Yağış Tipleri

Yağış Tipleri Konveksiyonel (Yükselim) Yağışlar Özellikle ilkbahar ve yaz başlarında gündüz aniden ısınan hava kütlelerinin yükselerek yoğunlaşması sonucunda oluşan yağışlardır. Yükselen hava soğuyarak yoğunlaştığı için içindeki nemi bırakmak zorunda kalır. Özellikle Ekvator çevresinde yıl boyunca sürekli yükselim yağışları görülür. Ayrıca karaların iç kesimlerinde bahar ve yaz aylarında yaşanan yağışlar da konveksiyonel kökenlidir. Orografik (Yamaç) Yağışlar Dağların geniş yer tuttuğu bölgelerde, dağlara doğru hareket eden nemli hava kütleleri, yamaç boyunca yükselerek yoğunlaşır. Bu gibi bölgelere bol yağış bırakır. Hava kütlesi belirli bir yükseltiye kadar yağış bıraktıktan sonra nemini kaybederek kuru bir hava kütlesi halini alır. Bu nedenle dağların etek kesimleri daha...

Yağış ve Yağış Çeşitleri

Yağış ve Yağış Çeşitleri Havada bulunan nemin doyma noktasını aşıp, katı veya sıvı halde yeryüzüne ulaşmasına yağış adı verilmektedir. Yağışlar m2’ye düşen toplam yağışın milimetre cinsinden ifadesi ile belirtilir. Yağış ölçen araca pluviometre denilmektedir. Yağışlar oluşum yerine göre iki gruba ayrılır. A- Yüksekte oluşan yağışlar: Yağmur, Kar ve Dolu B- Yüzeyde oluşan yağışlar: Çiy, Kırağı ve Kırç Yağış Oluşumu Yağış oluşumu için havanın doyma noktasını aşması gerekmektedir. Maksimum nem (doyma noktası) sıcaklık ile ters orantılı olduğundan, sıcaklık azaldıkça hava doyma noktasına yaklaşır. Atmosferde havanın sıcaklığının azalması yükselici hareketlerle gerçekleşir. Havanın aniden ısınarak yükselmesi (konveksiyon), havanın bir cephe boyunca yükselmesi (frontal)...

Sis ve Bulutlar

Sis ve Bulutlar YOĞUNLAŞMA Bağıl nemin %100 olması, havanın doyma noktasına ulaştığını gösterir. Bağıl nem % 100 olduğunda hava artık su buharı ile doymuş demektir. Doyma noktası aşıldığında hava, içine bulunan suyun bir bölümünü bırakmak zorundadır. Bu duruma yağış denilir. Ancak % 100 ile ifade ettiğimiz doyma noktası aynı zamanda yoğunlaşma noktasıdır. Yoğunlaşma, havanın içinde bulunan nemin çeşitli nedenlerle su zerrecikleri ve buz kristalleri haline dönüşmesidir. Yoğunlaşma oluştukları yere göre iki şekilde gerçekleşir. Yoğunlaşma olayı sıcaklık değerlerin azalması ile gerçekleşir. Sıcaklık düşüşüyle birlikte havanın tutabileceği nem azalır. Böylece hava giderek yoğunlaşır ve sıcaklık düştükçe su tutma kapasitesi düşer. A- BULUTLAR...

Nem ve Yağış

Nemlilik ve Yağış Su, canlı yaşamının temeli ve onun vazgeçilmez bir parçasıdır. Katı, sıvı ve gaz olarak bulunabilen su, belirli sıcaklıklarda buharlaşarak neme dönüşebilmektedir. Atmosferdeki su buharına nem denir. Su moleküllerinin doğrudan atmosfere karışmasına “süblimasyon” adı verilmektedir. Süblimasyon sayesinde her sıcaklıkta ve iklim bölgesinde atmosfer içinde su buharı bulunabilmektedir. A- MUTLAK NEM 1 m3 havanın içinde bulunan nemin gram cinsinden ağırlığına mutlak nem denilmektedir. Sıcaklık ve basınç koşulları farklı olsa da hava içindeki mutlak nem oranı % 4’ü geçemez. Nem Miktarını Etkileyen Faktörler Sıcaklık: Sıcaklık su moleküllerinin hareketliliğini arttırdığından sıcaklık arttıkça nem artar. Sıcaklık ilk nem arasında doğru orantı vardır....

Güneş Sistemi, Gezegenler ve Uyduları

Güneş Sistemi, Gezegenler ve Uyduları Güneş sistemi, güneşin çekim kuvvetinin etkisiyle; gezegenler, gezegenlerin uyduları, kuyruklu yıldızlar ve meteorların yine güneş etrafında birikmesiyle oluşan gök cisimleri topluluğudur. Güneş sisteminin oluşumu ile ilgili olarak bir çok teori vardır. Ancak en çok bilinen ve doğruluk payı en yüksek olan teori 1796 ‘da matematikçi Simon Laplace tarafından bağımsız olarak ortaya atılan Kant-Laplace (Nebula) teorisidir. Bu teoride güneş sisteminin 4,6 milyar yıl önce dev bir moleküler bulutunun çökmesiyle oluştuğu ileri sürülmektedir. Güneş sisteminde bulunan gezegenler ve diğer gök cisimleri çekim kuvvetinin etkisiyle güneş etrafında ve belli bir yörünge üzerinde dönmektedirler. Çapı 30 ışık yılı yani...

Rüzgarlar

Rüzgarlar YERYÜZÜNDE ESEN BAŞLICA RÜZGARLAR 1) SÜREKLİ RÜZGÂRLAR Yeryüzündeki sürekli alçak basınç ve yüksek basınç kuşakları arasında, yıl boyunca esen rüzgârlara sürekli rüzgârlar denir. Bu rüzgârlar okyanus akıntılarına yön verir ve yeryüzünün geniş alanlı iklimlerin (makroklima) üzerinde etkili olurlar. a) Alize Rüzgârları Her iki yarım kürenin 30° DYB’den Ekvator’daki TAB’ye doğru esen rüzgârlara alize rüzgârları denir. Yerden yükseklerde, Ekvator’dan 30° enlemlerine esen rüzgârlara da ters alize denir. Bu rüzgârlar dönenceler civarında merkezkaçın etkisiyle hem bu enlemlerde basıncın artmasına (30° DYB) hem de çöllerin oluşmasına neden olurlar. Özellikleri: • Her iki yarım küredeki 30° DYB’den Ekvator’daki TAB’ye doğru esen rüzgârlardır. •...

Rüzgarlar ve Özellikleri

Rüzgarlar ve Özellikleri Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru hareket eden, yatay yönlü hava hareketlerine rüzgâr denir. Rüzgârın özellikleri: • Hızı • Yönü • Frekans RÜZGÂRIN HIZ ÖZELLİĞİ Yatay hava hareketinin birim zamanda yaptığı yer değiştirme hareketidir. Rüzgâr hızını ölçen alete anemometre denir. Rüzgârın hızı saniyede metre (m/sn) veya saatte kilometre (km/h) olarak ifade edilir. Rüzgârlar, hızlarına göre hafif, orta ve şiddetli olarak gruplandırılır. RÜZGÂRIN HIZINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1. Basınç Farkı Rüzgârın hızını belirleyen en önemli faktördür. Basınç farkı fazla ise rüzgâr hızlı, basınç farkı az ise rüzgâr yavaş eser. (d’nin hızı > a,b,c,e’nin hızından) 2. Basınç Merkezleri Arasındaki Uzaklık Basınç farkı...

Yerleşme Doku ve Tipleri

YERLEŞME DOKU VE TİPLERİ Yerleşme sınıflandırması tartışmaya açık bir konudur. Tanımlama için kullanılan fonksiyonel ölçütler ya da yerleşme şeklinin görünümleri, betimlemede sınırlı oranda değer taşımaktadır. Bunun yanında sınıflandırmaların kalıcı oldukları da ileri sürülemez. Çünkü yerleşmelerin nitelikleri değişebilir. Yerleşme sınıflandırmasında kullanılan terimlerin üzerinde tam bir uzlaşma sağlanamadığı açıktır. Kırsal, kentsel, endüstriyel, toplu, dağınık ve plânlı gibi terimler, farklı insanlar tarafından değişik şekillerde yorumlanabilmektedir. Yine de yerleşmeler, büyüklükleri, işlevleri, şekilleri, lokasyonları, yaşları, sahip oldukları konutların yapı malzemeleri ve kültürel nitelikleri bakımından sınıflandırılabilirler ve bütün bunlar doğal olarak birçok amaca hizmet edebilir. Ancak Türkiye’de yaygın olarak kullanılan ayrım; kentsel yerleşmeler ve kırsal yerleşmeler...


 Yandex.Metrica DMCA.com Protection Status