Irmak Adası

0

Irmak Adası

Akarsu yatağının genişlediği ve eğimin azaldığı orta kısımda yassı kabartılar oluşur. Bunlara ırmak adası denir. Akarsuyun taşıdığı materyalleri üst üste biriktirmesiyle oluşan bu kabartıların yükseltisi, su yüzeyinden fazla olur. Ülkemizde Büyük Menderes, Küçük Menderes gibi akarsularımız üzerinde görülür.

Irmak Adası nedir

Yazar Hakkında

Coğrafya hayata bakış açım, hayat felsefem..

Cevap Yaz