Kategori: Yerleşme

COĞRAFYA 9 Coğrafya 9
0

Beşeri Dokular İnsan ile doğal çevre arasındaki ilişkileri dağılış, kıyaslama, sebep-sonuç ilişkilerine bağlı kalarak araştıran…