Neden Coğrafya?

NİÇİN COĞRAFYA ÖĞRENİYORUZ ?

Coğrafya öğretiminin amacı, yaşadığımız alandan başlayarak, ülkemiz ve dünya ile ilgili coğrafi bilinç kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda;

 • Doğayı ve insanı tanıyıp anlayarak mekânı (yerel, ulusal, küresel) doğru ve etkin kullanmak,
 • İnsan ve doğa arasındaki ilişkiyi fark etmek,
 • Geleceği düşünerek çevreyi korumak,
 • Milli değerlere bağlı, coğrafî değerlerin “vatan bilincinin” kazanılmasındaki önemini özümsemek
 • Dünyanın ve insanlığın korunmasında sorumluluk sahibi olmak,
 • Coğrafya bilimi insanı içinde bulunduğu doğal çevre ve insanla barışık halde yaşamayı, kısaca doğal ve beşeri sistemlerle uyum içinde olmayı öğretir
 • Ülkelerin oluşturdukları bölgesel ve küresel düzeyde etkin olan, çevresel, kültürel, siyasi ve ekonomik örgütlerin coğrafî açıdan uluslararası ilişkilerdeki rolünü kavramak
 • Dünya gelindeki insanlar, yerler ve çevrenin birbirleriyle olan etkileşimini anlamak,
 • Harita okumak, bilgi teknolojilerini kullanmak, coğrafi bilgileri sorgulamak, entelektüel ve sosyal becerilere sahip bireyler yetiştirmek
 • Kalkınma süreçlerinin doğayla uyumlu kılınmasının önemini kavramak
 • Bölgesel ve küresel ilişkiler açısından Türkiye’nin konum özelliklerini kavrayarak sahip olduğu potansiyellerle coğrafî bir birikim ve olduğunun bilincine varmak için coğrafya öğrenmek zorundayız.