Neden Coğrafya?

NİÇİN COĞRAFYA ÖĞRENİYORUZ ?

Coğrafya öğretiminin amacı, yaşadığımız alandan başlayarak, ülkemiz ve dünya ile ilgili coğrafi bilinç kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda;

*Doğayı ve insanı tanıyıp anlayarak mekânı (yerel, ulusal, küresel) doğru ve etkin kullanmak,

*İnsan ve doğa arasındaki ilişkiyi fark etmek,

*Geleceği düşünerek çevreyi korumak,

*Milli değerlere bağlı, coğrafî değerlerin “vatan bilincinin”kazanılmasındaki önemini özümsemek

*Dünyanın ve insanlığın korunmasında sorumluluk sahibi olmak,

*Coğrafya bilimi insanı içinde bulunduğu doğal çevre ve insanla barışık halde yaşamayı, kısaca doğal ve beşeri sistemlerle uyum içinde olmayı öğretir

*Ülkelerin oluşturdukları bölgesel ve küresel düzeyde etkin olan,çevresel, kültürel, siyasi ve ekonomik örgütlerin
coğrafî açıdan uluslararası ilişkilerdeki rolünü kavramak

*Dünya gelindeki insanlar, yerler ve çevrenin birbirleriyle olan etkileşimini anlamak,

*Harita okumak, bilgi teknolojilerini kullanmak, coğrafi bilgileri sorgulamak, entelektüel ve sosyal
becerilere sahip bireyler yetiştirmek

*Kalkınma süreçlerinin doğayla uyumlu kılınmasının önemini kavramak

*Bölgesel ve küresel ilişkiler açısından Türkiye’nin konum özelliklerini kavrayarak sahip olduğu potansiyellerle coğrafî bir birikim ve olduğunun bilincine varmak için coğrafya öğrenmek zorundayız.