Kategori: COĞRAFYA 10

10. Sınıf coğrafyası ile ilgili bilgi ve belgeler

COĞRAFYA 10 Coğrafya 10
0

TÜRKİYE’DEKİ AKARSULAR Türkiye’nin coğrafi konumu, çok değişik bölgelerdeki denizlere ve kapalı havzalara dağılan çok karmaşık…

COĞRAFYA 10 Coğrafya 10
3

Türkiye’nin Ovaları Ova: Çevresine göre alçakta kalan geniş düzlüklerdir. Ova, akarsular tarafından yarılmamış ve çoğunlukla…

COĞRAFYA 10 Coğrafya 10
0

Türkiye’nin Platoları Platolar Plato denince akarsular tarafından derince yarılmış vadilerle yarılmış düzlükler akla gelir. Türkiye`nin…

1 3 4 5 6 7 8