Coğrafya 9 | Coğrafya Hocası - Part 5

"COĞRAFYA 9" kategorisindeki yazıları incelemektesiniz.

9. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılıya Hazırlık Soruları Test (85 soru)

9. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılıya Hazırlık Soruları 85 test sorusundan oluşuyor. Cevapları da içinde 🙂        

9. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Örnekleri (Test)

9. Sınıf 1.Dönem 2.Ortak Yazılı örnekleri Test şeklinde hazırlanmış hem de A ve B grupları halinde.          

Mevsimlerin Oluşumu ve Özellikleri

MEVSİMLER VE ÖZELLİKLERİ Mevsimler güneşin gün dönümü ve gece gündüz eşitliği noktaları arasından geçişleri arasındaki sürelerdir. Mevsimlerin oluşmasının temel sebebi eksen eğikliği ve Dünya’nın Güneş çevresindeki hareketidir. Her iki yarım kürede de mevsimler birbirinin tersi olarak yaşanır. KYK yazı yaşarken, GYK kışı yaşamaktadır. Aynı şekilde birinde sonbaharı yaşanırken diğeri de ilkbahar yaşanır. Dünya’nın eksen eğikliği ve yıllık hareketine bağlı olarak dört önemli gün ortaya çıkar. Bu günler mevsim başlangıcı olduğu için Gündönümü adı da verilir. 21 Mart ve 23 Eylül Ekinoks tarihleri, 21 Aralık ve 21 Haziran Solstis tarihleridir. Eğer eksen eğikliği olmasaydı, Dünya güneş etrafında dolanırken, güneş ışınlarının yere...

Eksen Eğikliği ve Sonuçları

Dünya’nın Eksen Eğikliği Dünya’nın elips şeklindeki yörüngesinden geçen düzleme Ekliptik (yörünge) düzlemi, Ekvator’dan geçen düzleme ise Ekvator düzlemi denir. Bu iki düzlem birbiriyle çakışmaz. Çünkü, Dünya’nın ekseni ekliptik düzleme tam dik değildir. Başka bir ifadeyle, Dünya ekseni ile ekliptik düzlemi arasında 66° 33’, Ekvator düzlemi ile ekliptik düzlemi arasında 23° 27’ lık bir açı vardır. İşte yukarıda, Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketinin sonuçlarında sayılanların asıl nedeni, Dünya’nın ekseninin eğik olmasıdır. Buradan, “Dünya’nın Güneş çevresinde dönüşünün sonuçları, eksen eğikliği ile birlikte ortaya çıkar” sonucunu çıkarabiliriz. Dünya ekseninin 23°27’ eğik oluşunun sonuçları şunlardır: • Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısı yıl boyunca değişir. •...

Dünya’nın Şekli, Hareketleri ve Sonuçları

DÜNYA’NIN ŞEKLİ Dünya, kutuplardan hafifçe basık, Ekvator’dan şişkin kendine has bir şekle sahiptir. Buna geoit denir. Dünya’nın geoit şekli, kendi ekseni etrafında dönüşü sırasında oluşan, merkez kaç kuvvetiyle savrulması sonucu meydana gelmiştir. Dünya’nın Şeklinin Sonuçları • Ekvator’un uzunluğu tam bir meridyen dairesinin uzunluğundan daha fazladır. • Ekvator yarıçapı, kutuplar yarıçapına göre 21 km daha uzundur. • Dünya’nın şeklinden dolayı, güneş ışınları yeryüzüne farklı açılarla düşer. • Sıcaklık dağılışını etkiler. Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık değerleri düşer. • Dünya’nın şeklinden dolayı, Dünya’nın bir yarısı karanlıkken diğer yarısı aydınlıktır. Aydınlanma çizgisi daire biçiminde olur. Buna aydınlanma çemberi de denir. • Kutuplar, Dünya’nın...

İç Kuvvetler: Volkanizma

İç Kuvvetler: Volkanizma Yer’in derinliklerinde bulunan magmanın, yer kabuğundaki zayıf kısımlardan (çatlak, kırık vs.) yeryüzüne çıkmasına volkanizma denir. DERİNLİK VOLKANİZMASI Magmanın yer kabuğunun derinliklerindeki çatlaklardan yüzeye doğru olan hareketi sırasında lavların bir bölümü yüzey çıkamaz. Yüzeye çıkamayan lavlar çatlaklar arasına sokularak zamanla katılaşır. Soğuma sonucunda katılaşan bu kütlelerin büyük olanlarına batolit, bir damar aracılığıyla yer kabuğunun bir bölümüne sokulmuş olanlarına lakolit ve sill adı verilir. Yer’in derinliklerinden gelen magma bazen çeşitli kütleleri keserek katılaşır. Bu şekilde oluşan kayalara dayk adı verilir. Bu şekiller zamanla üst kısımlarındaki tabakaların aşındırılması sonucu yüzeye çıkarlar. YÜZEY VOLKANİZMASI Magmanın yer kabuğunun zayıf olduğu kırıklı (fay)...

İç Kuvvetler: Kıta Oluşumu (Epirojenik Hareketler)

İç Kuvvetler: Kıta Oluşumu (Epirojenik Hareketler) Yer kabuğunu oluşturan levhalar manto tabakası üzerinde dengeli şekilde durmaktadır. Buna izostatik denge denmektedir. Yer kabuğunda meydana gelen bazı olaylar bu dengenin bozulmasına ve tabakaların alçalıp yükselmesine neden olmaktadır. İşte kara ve denizlerdeki düşey doğrultudaki bu alçalma yükselme hareketlerine epirojenik hareketler denmektedir. Diğer bir deyişle epirojenik hareketler yer kabuğunun geniş alanlarındaki yaylanma hareketleridir. Epirojenik hareketler çok yavaş gelişir. Bu hareketler sonucunda kubbeleşerek yükselen kısımlar kıtaları meydana getirir. Kubbeleşmeyen ve çukurda kalan kesimlerde okyanus çanaklarını oluşturur. Epirojenik hareketlere neden olan etmenler şunlardır: İklim değişiklikleri Buzullaşma sonucu kıtaların üzerindeki ağırlık artacağından dolayı kara parçası magmaya doğru...

İç Kuvvetler: Dağ Oluşumu

İç Kuvvetler: Dağ Oluşumu (Orojenez) Akarsular, rüzgârlar ve buzullar gibi dış kuvvetler tarafından yeryüzünden aşındırılan materyaller taşınarak deniz çanaklarında birikir. Zamanla çok kalın tabakaların oluştuğu tortulanma alanlarına jeosenklinal adı verilir. Bu tortulanma alanları, yer kabuğundaki levhaların birbirine yaklaşmasıyla sıkışarak yükselir yada alçalırlar böylece Orojenez yani Dağ oluşumu gerçekleşir. Dağ oluşumu  Kıvrılma ve Kırılma şeklinde olur. Kıvrım Dağları Yer kabuğunu oluşturan levhaların birbirine yaklaştığı yerlerdeki tortul tabakalar esnek yapıda ise kıvrılarak yükselir. Böylece kıvrım dağları oluşur. Avrupa’da Alp’ler, Asya’da Himalayalar, Türkiye’de Toroslar ve Kuzey Anadolu dağları orojenik hareketlerle oluşmuştur. Kıvrılma sonucu oluşan yapılarda tabakaların çanak şeklini aldığı çukur kısımlarına senklinal, kubbemsi...

9.Sınıf Coğrafya Performans Ödevi Konuları (55 Konu)

9. Sınıf Coğrafya Performans Ödevi Örnekleri ( 55 Konu ) Okyanus akıntıları, özellikleri, etkileri ve harita üzerinde gösterilmesi Dünya iklim bölgeleri yaratıcı drama çalışması (GRUP ÇALIŞMASI) Levha tektoniğinin aşamalarını Jeolojik Zaman çizelgesi ile ilişkilendirilmesi Jeolojik zaman çizelgesinin oluşturulması Volkanik dağ modeli oluşturma İç kuvvetler ve Türkiye’deki etkilerini araştırma Ülkemizde kıyı tipleri ve oluşum süreçleri Buzulların oluşturduğu şekiller Ülkemizde kütle hareketleri Ülkemizde akarsuların oluşturduğu şekiller Akarsu aşındırması ve biriktirmesi sonucu oluşan yer şekilleri Yer şekillerinin diyagramlarının çizimi (Akarsuların oluşturduğu şekiller) Modern coğrafyanın kurulmasında katkısı olan bilim adamları, eserleri ve hayatları Coğrafya’ya katkıda bulunan bilim adamları Coğrafi bir bilinç sahibi kişinin hayatından...

Türkiye Coğrafi Koordinat Sistemi Haritası

Türkiye Coğrafi Koordinat Sistemi Haritası


 Yandex.Metrica DMCA.com Protection Status