Konya Ovası Projesi (KOP)

0

Konya Ovası Projesi

GAP’tan sonra en büyük sulama yatırımı olma özelliğini taşıyan Konya Çumra Projesi kapsamında, Konya’nın su rüyasını gerçekleştirmek için Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından uygulanmaya başlanan projelere “Konya Ovaları Projeleri”, kısaca “KOP” denilmiştir. KOP’un temel amacı bölgede kapsamlı bir dönüşümü gerçekleştirmektir. Bu çerçevede tarımsal yapıda değişimi ve sürdürülebilirliği sağlayarak; sanayi, ticaret, ulaşım, enerji gibi sektörleri güçlendirmek, eğitim, sağlık, kültür ve diğer sosyal hizmetlere erişilebilirliği artırmak, bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin ekonomik ve sosyal kapasitesini güçlendirmek ve vatandaşlarımızın refah düzeyini yükseltmek temel önceliklerdir.

Kop ile gelen değişim;
* Sulu tarıma geçiş,
* Tarımsal üretim ve verimin artması,
* Tarıma dayalı sanayinin gelişmesi,
* Şehirleşme oranın artması,
* İstihdam alanlarının artması,
* Kişi başına düşen gelirin artması,
* Tersine göçün yaşanması.

Konya Ovası Projesi nedir

Yazar Hakkında

Coğrafya hayata bakış açım, hayat felsefem..

Cevap Yaz