Türkiyenin Dağları | Coğrafya Hocası

Türkiyenin dağları olarak etiketlenmiş yazılar

Türkiye’nin Dağları

Türkiye’nin Dağları A) Orojenez (Dağ Oluşumu) Sonucunda Oluşmuş Dağlar Orojenez (oro=dağ, genesis=oluşum) derin denizlerde çökelmiş kalın tortul tabakaların kıvrılarak ve kırılarak yükselmesi sonucunda gerçekleşen,dağ oluşum hareketleridir. 3. Zamanda Türkiye’yi örten Tetis denizinin, tabanında çökelmiş olan tortul tabakalar, Arabistan ve Avrasya levhalarının sıkıştırması ile kıvrılıp yükselerek bugünkü dağ sıralarını oluşturmuştur. ✦ Kuzey Anadolu sıradağları ve Toroslar bu dağların en önemli örnekleridir. Kıvrılma özelliğini kaybetmiş olan bölgelerde yeryüzü fay hatları boyunca kırılarak yükselir. Bu olayda yükselen kısma horst, alçalan kısma ise graben denir. Graben ve horst yapılarına en çok Ege Bölgesi’nde rastlanmaktadır. Kaz Dağı, Madra Dağı, Yunt Dağı, Bozdağlar, Aydın Dağları, Menteşe...

Türkiye’nin Dağları

Türkiye’de Dağların Coğrafi Dağılışları l- Kuzey Anadolu Dağları: Alp sisteminin ülkemizdeki kuzey kanadını meydana getirmektedirler. Bunlar Kocaeli yarımadasının doğusundan başlayarak Gürcistan sınırına kadar uzanırlar. Yıldız Dağları, Trakya’nın kuzeyinde, Karadeniz kıyısına paralel olarak kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanırlar, 800 ile 1000 m arasındaki yükselti, İstanbul Boğazı’na doğru alçalır ve yükseltisini tamamen kaybeder. Kuzey Anadolu dağlarının en yüksek noktası, Doğu Karadeniz’de Kaçkar Dağlarıdır (3937 metre). Kaçkar dağları üzerinde buzul şekilleri bulunmaktadır. Kıyı ile iç kesimler arasındaki ulaşım, Kalkanlı (Zigana) geçidi ile sağlanır. Orta Karadeniz’de bulunan dağlar dış kuvvetlerin etkisiyle aşınarak yükseltilerini kaybetmiştir. Burada bulunan Canik Dağları yüksek plato görünümündedir. Batı Karadeniz’de yükselti tekrar artar....

Türkiye’nin Dağları Haritası

Türkiye’nin Dağları Haritası Daha büyük çözünürlüğe sahip olanı linkte verilmiştir.      

10. Sınıf Coğrafya Performans Ödevi Konu Örnekleri (60 Konu)

10. Sınıf Coğrafya Performans Ödevi Konu Örnekleri Dünya’daki büyük akarsuları karşılaştırarak analiz etmek. Dünya’daki büyük göllerin özelliklerini karşılaştırarak analiz etmek. Türkiye’de sağlık alanında kullanılan suların yerlerinin Türkiye haritası üzerinde gösterilmesi Erozyon, önemi, insanların yaptığı yanlış uygulamalar, fotoğraflar Bitki örtüsü – iklim – yer şekilleri ilişkisi Gelişmiş, geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik ve sosyal özellikleri Dünyada nüfusu en fazla olan ilk 10 ülkenin konumları, ekonomik özellikleri ve nüfus piramitleri Dünyada nüfusu en az olan ilk 10 ülkenin konumları, ekonomik özellikleri ve nüfus piramitleri Avrupa ülkelerinin nüfus piramitleri Afrika ülkelerinin nüfus piramitleri Asya ülkelerinin nüfus piramitleri Farklı kıtalarda yer alan,...


 Yandex.Metrica DMCA.com Protection Status