Türkiye’nin Akarsuları | Coğrafya Hocası

Türkiye’nin Akarsuları olarak etiketlenmiş yazılar

Türkiye’nin Akarsuları ve Özellikleri

Türkiye’nin Akarsuları ve Özellikleri Ülkemizdeki akarsuların genel özellikleri şunlardır. – Akış hızları yüksektir. – Genel olarak rejimleri düzensizdir. – Debileri düşüktür. – Hidroelektrik enerji potansiyelleri fazladır. – Denge profili oluşumu söz konusu değildir. Dolayısıyla ulaşımda kullanılamazlar(Bartın Çayı da dahil ülkemizde akarsulardan taşımacılıkta yararlanılamaz. Bartın çayı son glasyalin sona ermesi ile deniz seviyesini yükselmesi ile oluşmuş bir ria’dır. Yalnızca denize ulaştığı birkaç kilometrelik kısmında deniz taşıtları hareket edebilir). – Genellikle boyları kısadır (Dicle ve Fırat dışında). – Sulama, içme, kullanma suyu temini, elektrik enerjisi üretimi, tatlı su balıkçılığı gibi alanlarda yararlanılabilmektedir. Akarsularımızdan bazıları; ✦ Kaynağını yurdumuzdan alıp başka ülkelerde denize dökülür;...

Türkiye’nin Akarsuları

TÜRKİYE’DEKİ AKARSULAR Türkiye’nin coğrafi konumu, çok değişik bölgelerdeki denizlere ve kapalı havzalara dağılan çok karmaşık bir akarsu ağı yaratır. Kıyıya paralele uzanan sıradağların denize bakan yüzlerinde hızlı akışlı, kısa boylu çok sayıda akarsu görülür. Büyük akarsular ise, bu dağları enine yararak, yer yer vadilerini iyice derinleştirip genişleterek uzanırlar. Bu büyük akarsular, iç bölgelerde geniş alanların sularını toplarlar. Batıda Ege Denizi’ne doğru akan ırmaklar ise, denize dik uzanan dağlar arasında açtıkları vadilerde akarlar. Denize çıkışı bulunmayan (kapalı) havzalar, ülke yüz ölçümünün yaklaşık 1/7’sini kaplar. Tuz Gölü, Van Gölü, Akdeniz Göller Bölgesi (Beyşehir, Eğridir, Burdur) kapalı havzaların başlıca su birikme yerleridir. Orta...

Türkiye’nin Akarsuları ve Gölleri (Sunu)

Türkiye’nin Akarsuları ve Gölleri konusunda hazırlanmış kapsamlı bir sunum. Bol miktarda görsel içerir.            


 Yandex.Metrica DMCA.com Protection Status