Coğrafya Hocası - Aşkın yeni adı Coğrafya - Part 9
Coğrafya Coğrafya Coğrafya Coğrafya Coğrafya

Tsunamiler

Tsunamiler ÖABT sınavına hazırlananlar için oluşturulmuş Tsunamiler konusu. PDF dosyasını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. iyi çalışmalar      

Sınav Analiz Programı

Sınav Analiz Programı Bu programın kullanımı çok basit. Excel’de oluşturulmuş olan programa önce kişisel bilgiler sonra sınıf bilgileri girilip not baremi ve soruların konusu belirlenir. Sonrasında ise 1. 2. ve 3. sınav notları girilip analiz edilir. Analizler grafiklerle ve oranlarla raporlaştırılabilir. Aşağıdaki linkten programı indirebilirsiniz. iyi çalışmalar    

Türkiye’nin Ekonomi Politikaları

Türkiye’nin Ekonomi Politikaları 1923-1932 Dönemi • Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye ekonomisi ağır geçen savaşlar, mağlubiyetler, kapitülasyonlar nedeniyle oldukça kötü durumdaydı. • Ülkenin içinde bulunduğu geri kalmışlık nedeniyle acilen ekonomik çalışmalar yapılması gerektiği düşünülerek 1923 İzmir İktisat Kongresi toplanmıştır. • Bu kongre Türkiye’nin kuruluş sürecinde ekonomik eğilimlerin belirlenmesi bakımından belirleyici olmuştur. • Bu evrede devlet serbest piyasa ekonomisini desteklemiştir. Özel girişimciliği desteklemek amacıyla çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalardan başlıcaları şunlardır; • İş Bankası (1924) ve Sanayi-Maadin (1925) Bankalarının kurulması. • Aşar Vergisinin kaldırılması (1925) • Çiftçiye kredi olanakları verilmesi (1926) • Teşvik-i Sanayi kanununun çıkarılması (1926) • Madenler ve sigara üretimi devlet...

Coğrafya Kısaltmaları KPSS

Coğrafya Kısaltmaları KPSS KPSS’ye hazırlananlar için oluşturulmuş Coğrafya Kısaltmaları. PDF dosyasını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. iyi çalışmalar        

Hidroponik Tarım (Topraksız Tarım)

Hidroponik Tarım (Topraksız Tarım) Su kültürü yöntemleri arasında, Besleyici Film Tekniği olarak Türkçeleştirebileceğimiz, orijinal adı ile Nutrient Film Technique (NFT) ticari kullanımı olan bir yetiştirme tekniğidir. Bu sistemde bitkiler, kökleri boyunca ince bir tabaka halinde -birkaç mm derinliğinde dolaştırılan besin çözeltisinde yetiştirilmektedirler. Ancak kesintisiz elektrik enerjisi ve besin çözeltisinin sürekli kontrolünü gerektirmesi, ayrıca yaz aylarında besin çözeltisinin sıcaklığının aşırı yükselmesi nedeniyle ülkemizde kullanımı güç görünmektedir (Gül ve ark., 1988). Bitkiler topraktaki besinlerin yerine bitkinin ihtiyacı olan mineralleri içeren bir besin solüsyonundan faydalanırlar. Bundan dolayı, toprağın tamamında mineral aramak yerine, bitkiler besinleri kolay bir şekilde ve direkt olarak besin solüsyonundan alabilirler. Bitkileri ve...

Türkiye’nin Coğrafi Konumu ve Fiziki Özellikleri

Türkiye’nin Coğrafi Konumu ve Fiziki Özellikleri KPSS’ye hazırlananlar için oluşturulmuş Türkiye’nin Coğrafi Konumu ve Fiziki Özellikleri konusu. PDF dosyasını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. iyi çalışmalar          

Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörler

Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörler Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı Ekonomi üç temel sektör üzerinde gelişme göstermiştir. Bunlar birincil (tarım), ikincil (Sanayi) ve üçüncül (hizmet) olarak gruplandırılmaktadır. Nüfusun sektörel dağılımı ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile ilgili en önemli kriterlerden biridir. Türkiye’de nüfusun önemli bir bölümü hizmet ve tarım sektörlerinde çalışmaktadır. Cumhuriyetin ilk yıllarından bu ana sanayi sektöründe beklenen atılım yapılamamıştır. Son yıllarda sanayi sektörünün de giderek önem kazanmasıyla Türkiye’nin yakın gelecekte bir sanayi ülkesi olması beklenmektedir. TÜRKİYE EKONOMİSİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Türkiye ekonomisi hem fiziki hem de beşeri faktörlerden etkilenmiş, gelişiminde bu faktörlerin doğrudan etki olmuştur. Ekonomiyi etkileyen faktörler temelde ikiye ayrılmaktadır. A. FİZİKİ...

Türkiye’de Uygulanan Nüfus Politikaları

Türkiye’de Uygulanan Nüfus Politikaları ÖABT sınavına hazırlananlar için oluşturulmuş Türkiye’de Uygulanan Nüfus Politikaları konusu. Pdf dosyasını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. iyi çalışmalar      

Yağış Tipleri

Yağış Tipleri Konveksiyonel (Yükselim) Yağışlar Özellikle ilkbahar ve yaz başlarında gündüz aniden ısınan hava kütlelerinin yükselerek yoğunlaşması sonucunda oluşan yağışlardır. Yükselen hava soğuyarak yoğunlaştığı için içindeki nemi bırakmak zorunda kalır. Özellikle Ekvator çevresinde yıl boyunca sürekli yükselim yağışları görülür. Ayrıca karaların iç kesimlerinde bahar ve yaz aylarında yaşanan yağışlar da konveksiyonel kökenlidir. Orografik (Yamaç) Yağışlar Dağların geniş yer tuttuğu bölgelerde, dağlara doğru hareket eden nemli hava kütleleri, yamaç boyunca yükselerek yoğunlaşır. Bu gibi bölgelere bol yağış bırakır. Hava kütlesi belirli bir yükseltiye kadar yağış bıraktıktan sonra nemini kaybederek kuru bir hava kütlesi halini alır. Bu nedenle dağların etek kesimleri daha...

Türkiye Doğalgaz Boru Hatları

Türkiye Doğalgaz Boru Hatları ÖABT sınavına hazırlananlar için oluşturulmuş Türkiye Doğalgaz Boru Hatları konusu. Pdf dosyasını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. iyi çalışmalar      


 Yandex.Metrica DMCA.com Protection Status